Начало Новини Актуално Заемите над 10 000 лева се декларират пред НАП

Заемите над 10 000 лева се декларират пред НАП

Актуално
Заеми

И през тази година заемите между физическите лица на стойност над 10 000 лв. задължително се вписват в годишната данъчна декларация за 2011 г. Задължението не включва отпуснатите банкови кредити, информираха от пресцентъра на Националната агенциа за приходите (НАП).

Важно е физическите лица да не забравят да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато:

  • са получили или предоставили заеми през 2011 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и в края на годината част от тях са непогасени,
  • имат непогасени остатъци от получени или предоставени парични заеми за периода 2006 - 2011г., ако общият размер на остатъците в края на 2011 г. е над 40 000 лв.

Физическите лица, които са дали или получили заеми, отговарящи на горепосочените критерии, декларират стойностите им в специална графа от данъчната декларация за доходите.

През 2011 г. бяха проверени 16 физически лица от Област Стара Загора, за които НАП има данни, че са представили фиктивни договори за заем, водещи до прикриване на недекларирани доходи. Обект на проверките са и лица, получили големи суми в заем, без да има договорена лихва за тях, или ако има, тя не се плаща реално.

Проверяват се и заемодатели, които не са декларирали стойността на отпуснатите суми. Целта на приходната агенция е да се спрат практиките при проверки и ревизии, недекларирани доходи да се доказват със заеми от приятели и роднини.

Още новини