Начало Новини Актуално Задълженията на общините към бизнеса достигнаха 220 млн. лв.

Задълженията на общините към бизнеса достигнаха 220 млн. лв.

Актуално
задължения на общини

Ако преди година държавата беше най-големият длъжник към бизнеса с над 660 млн. лв. задължения, сега на върха в класацията са общините. Те дължат над 220 млн. лв. на фирмите, показват данни на Министерството на финансите, които бяха потвърдени от сдружението на общините. Това са задължения от бюджетите на общините, но има и неизплатени средства по европрограми, които никой не може да каже в какъв размер са.

За разлика от кметствата държавата вече има да погасява към фирми едва около 50 млн. лв.

Общините започнаха 2010 г. със 196 млн. лв. задължения. Заради актуализацията на държавния бюджет и намаляването на субсидиите към тях година по-късно задълженията вече надминаха 220 млн. лв. Задълженията са за горива, енергия, строителни дейности, а в някои общини дори заплатите се плащат със закъснение, признаха преди време от Националното сдружение на общините в Република България. Недостигът на средства не бил равномерно разпределен в кметствата, а освен това нямало и механизми, с които тези, които са в по-лошо състояние, да го подобрят. Затова от сдружението на общините прогнозираха задълбочаване на различията и на проблемите на общините, пише вестник Пари.

В четвъртък община Хасково се оказа със запорирани сметки, защото дължи 3.5
млн. лв. на две частни дружества. Дълговете са от няколко години. Общината можело да издържи месец с блокирани сметки, а след това ще има проблеми с обслужване на кредит, осигуряване на храна за детските заведения и т. н. Кметът на Хасково Георги Иванов твърди, че предстоят съдебни дела между общината и частниците.
„Очаквам скоро да има и други общини със запорирани сметки", призна изпълнителният директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова. Засега няма измислен вариант за погасяване на задълженията. Така че общините се спасяват поединично. Част от задълженията на Столичната община към почистващата фирма „Титан" бяха платени през Българската банка за развитие, като впоследствие кметството ще се издължи на трезора.

Въпреки че с актуализацията на бюджета бяха намалени отпусканите средства на общините, държавата през миналата година намери пари, за да се разплати с бизнеса за извършени дейности. В края на 2009 г. беше подписано споразумение между министерствата на финансите, на регионалното развитие и Камарата на строителите. С него започна поетапното погасяване на задълженията, като фирмите опростиха 10% от дължимите суми. Така бяха изплатени над 120 млн. лв. След това беше задействан и механизмът за изплащане на държавните задължения през Българската банка за развитие. През трезора бяха покрити около 260 млн. лв. Банката обаче удържаше между 7 и 8% от сумите, които получаваха фирмите. Най-много задължения са разплатени по договори на Министерството на отбраната - над 111 млн. лв., и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - близо 92 млн. лв., в които влизат близо 75 млн. лв. на Агенция „Пътна инфраструктура". По механизма свои задължения са изчистили още министерствата на труда и социалната политика, на земеделието и храните, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на финансите, както и Министерският съвет.

Някои ведомства изплатиха със собствени средства част от дълговете си или получиха допълнителни средства от правителството за това. Така например с две постановления са отпуснати 40 млн. лв. на екоминистерството, което е погасило задължения на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С друго решение кабинетът е отпуснал 110.5 млн. лв. на Министерството на отбраната. С парите са платени задължения по международни договори. Регионалното министерство е получило 93 млн. лв. С тях то е погасило задължения за проектиране и строителство, за пътно поддържане и почистване. Тези средства са изплатени по споразумението, според което бизнесът се отказа от 10% от сумите, които трябваше да получи.
Така се оказа, че за да получи парите си, бизнесът при всички положения трябваше да опрости част от вземанията си, за да оцелее в кризата. Така всъщност държавата си спести милиони за сметка на фирмите. Сега наред са общините.

Дора Янкова, председател на Националното сдружение на общините в Република България:
Запорите на сметки ще доведат до затваряне на детски градини

Проблемите започнаха още от края на 2008 г., когато започнаха да спадат приходите от данъка за възмездно придобиване на имоти. Общините бяха планирали приходи, които не се осъществиха. Така започнаха просрочията на някои плащания. Финансовият министър е прав, че задълженията на общините вече са около 220 млн. лв. След Хасково ще има и други общини със запори-рани сметки. По искане на частни фирми може да се блокират сметки за местни дейности, в които се включват почистване, сметоизвозване, издръжка на детски заведения, осветление и т.н. Не може да се блокират сметки, в които се превеждат пари за гарантирани от държавата дейности, сред шито са парите за заплати. Така в някои населени места учителките в градините ще имат заплати, но няма да има пари за храна за децата, за плащане на сметки и т.н. Така че при всички случаи детски заведения ще трябва да затворят. Проверили сме и знаем, че по закон не може да се блокират сметки, от които се правят разплащания по еврофондовете - така че там проблеми не се очакват. Всъщност най-тежко ще бъде положението за местните дейности. Положението на общините занапред ще стане много сложно. Много общини са в тежко финансово положение. Чака ни тежка изборна година. Ще има измиване на ръце, твърдения, че има лошо управление и планиране и т.н.

Чака ни тежка изборна година. Много общини са в тежко финансово положение.

Още новини