Начало Новини Забранява се събирането на повече от двама пълнолетни на открити обществени места в Стара Загора

Забранява се събирането на повече от двама пълнолетни на открити обществени места в Стара Загора

ЗаповедС решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в Стара Загора се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Със заповед на кмета Живко Тодоров от 31 март, временно се забранява разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 (двеста и петдесет) метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.

Преустановява се събирането на повече от двама пълнолетни, както и на групи от малолетни и непълнолетни - три или повече лица, на открити обществени места.

Клиенти, изчакващи ред извън търговски обект, трябва да бъдат на разстояние един от друг не по-малко от 2 метра. За целта управителите на търговските обекти е необходимо да обезпечат това, като се запази организацията за ограничаване и за намиращите се вътре в търговския обект.

При неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции, съгласно чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания.

Длъжностните лица, които могат да налагат наказания при неизпълнение на настоящата заповед - са полицейски служители при ОД на МВР - Стара Загора, общински служители от звената Общинска полиция, Инспекторат и Общинска охрана.

Препис от заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметове, секретаря на Община Стара Загора и директора на ОД МВР- Стара Загора за изпълнение, както и на директора на РЗИ - Стара Загора и на областния управител за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини