Начало Новини Актуално Забранена е празничната стрелба по Коледа и Нова година в Стара Загора

Забранена е празничната стрелба по Коледа и Нова година в Стара Загора

Актуално
Стрелба

За да бъдат избегнати нещастни случаи по време на Коледните и Новогодишни празници се забранява използването на оръжие за празнични салюти в населените места в община Стара Загора. Със заповед на кмета Живко Тодоров се забранява стрелбата с нарезно и гладкоцевно (лично, служебно и ловно) оръжие, както и нелицензираната продажба на пиратки, фойерверки, ракети и други пиротехнически средства, които създават опасност за живота и здравето на гражданите.

Забранена е и употребата на алкохол по всяко време на открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски ясли и градини, с изключение на организирани и разрешени по законния ред чествания, събори и други прояви.

На зам.-кметовете на общината, директорите на дирекции, главните специалисти в Административните бюра, кметските наместници и кметовете на населени места е разпоредено да вземат необходимите мерки за спазване на обществения ред по време на Коледните и Новогодишни празници.

Заповедта на кмета предвижда още при снеговалежи и усложнена зимна обстановка да се осигури нормално снабдяване на населението с продукти от първа необходимост, както и почистване на пътната мрежа, възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, съобщителните връзки и нормалното функциониране на междуселищния и градския транспорт.

Разпоредени са мерки за осигуряване на охраната на административните и стопански сгради, съвместно с Районните управления Полиция, както и условия за спокойното протичане на Коледната и Новогодишна служба в храмовете на територията на общината.

В случай на възникване на пожари, наводнения или други стихийни бедствия, да се приведе в изпълнение общинския план за защита при бедствия. В заповедта се припомня, че ръководителите на фирми, учреждения, организации и гражданите, нарушили Наредбата за общественият ред в община Стара Загора, подлежат на санкции съгласно Раздел V чл.26 от същата Наредба.

Още новини