Начало Новини Актуално За вас работодатели: Възможност за ползване на финансови средства за насърчаване на заетостта

За вас работодатели: Възможност за ползване на финансови средства за насърчаване на заетостта

Актуално

Стартира процедура по набиране на заявки от работодатели от реалния сектор по проект Подкрепа за заетостАгенция по заетостта чрез Дирекция бюро по труда - гр. Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец март 2015 г., както следва:

 Насърчителни мерки за заетост и обучение

 • 1. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).    9534 лв.  
 • 2. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2 от ЗНЗ).    2362 лв.
 • 3.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)     7124 лв.
 • 4.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст,със средно и висше образование без трудов стаж(чл. 36б от ЗНЗ)    4211 лв.
 • 5. Насърчаване на работодатели да наемат за стажуване безработни лица до 29 годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ)    2228 лв.
 • 6. Насърчаване на работодатели да разкриват раб.места за стажуване(чл.46 от ЗНЗ).    4487 лв.
 • 7.Стимулиране на работодатели-микропредприятия  да разкриват раб.места ,като се субсидират първите 5 разкрити раб.места (чл.50 от ЗНЗ)    6756 лв.
 • 8. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ)    2416 лв.
 • 9. Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с трайни увреждания  на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ)    2342 лв.
 • 10. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – самотни родители (осиновители”)и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст на пълно или непълно работно време (чл.53 от ЗНЗ).    2310 лв.
 • 11. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – майки с  деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ)    2640 лв.
 • 12. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица над 50- годишна възраст (чл.55а  от ЗНЗ).    2422 лв.
 • 13.Насърчаване на работодатели да разкриват „зелени раб.места”(чл.55д от ЗНЗ).    2235 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр. Стара Загора, ул. Ст. Караджа № 8, стая № 112, тел: 042 / 697545 и 042/ 697546.

Още новини