Начало Новини Актуално За трета поредна година Община Стара Загора отчита ниски нива на замърсява от фини прахови частици в атмосферния въздух

За трета поредна година Община Стара Загора отчита ниски нива на замърсява от фини прахови частици в атмосферния въздух

Актуално

заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към Община Стара ЗагораДнес в сградата на Общинска администрация Стара Загора се проведе заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към Община Стара Загора. На заседанието беше обсъден и приет отчет за изпълнение през 2019 год. на Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара ЗагораВ заседанието взе участие и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. 

В резултат на изпълнение на мерките, заложени в Програмата са постигнати значителни резултати по намаляване на емисиите от фини прахови частици. За трета поредна година автоматичната измервателна станция Зеления клин отчита нива на замърсителя ФПЧ10, които са значително по-ниски от нормите, както като средногодишна концентрация, така и като брой превишения на средноденонощната норма.

Съгласно националното и европейско законодателство тези резултати са достатъчно основание да се приеме, че въздухът в Стара Загора е чист. Независимо от постигнатите добри резултати през последните три години, за запазване и поддържане на постигнатото, Община Стара Загора предвижда разработване на нова програма през тази година и прилагане на нови мерки с акцент постигане на нормите и по отношение на показателя фини прахови частици с размер 2,5 микрона (ФПЧ2,5), съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

По част от предвидените мерки вече се работи и към настоящия момент:

  • Разработен е и се изпълнява в Пилотна фаза проект по програма LIFE на ЕС Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата с по-екологични такива;
  • Сключен е договор за реализация на проект Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора по ОПОС. По проекта ще бъдат доставени нови 33 електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции. Проектът е в начална фаза на изпълнение..

Одобреният от Програмния съвет за изпълнение през 2019 год. на Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора ще бъде внесен за приемане от Общински съвет - Стара Загора.

IMG 0251

Още новини