Начало Новини Актуално За справяне с младежката безработица в ЕС ще се осигурят над 3 млрд. евро

За справяне с младежката безработица в ЕС ще се осигурят над 3 млрд. евро

Актуално

Справяне младежка безработица в ЕС над 3 млрд. евроОсновните правила и регламенти за прилагане на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. бяха одобрени от Европейския парламент на 20 ноември. В компромисното споразумение със Съвета, след трудни преговори, продължили повече от година, депутатите осигуриха значително финансиране за регионите на ЕС, за да могат да инвестират в проекти за развитие при по-справедливи условия.

Освен това, те намалиха бюрократичните изисквания при кандидатстване за средствата, които са крайно необходими в този момент на икономическа криза.
Държавите членки и регионите ще могат да се съсредоточат върху въздействието на програмите и проектите и да се тревожат по-малко за административните подробности, заяви председателят на комисията за регионално развитие и основен преговарящ за Парламента относно кохезионната политика Данута Хюбнер (ЕНП, Полша), съобщиха от Информационното бюро на ЕП в България.

Политиката на сближаване ще продължи да бъде основният европейски източник на публично финансиране в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 година. Новите правила поставят ударение на необходимостта да се инвестира разумно. Синхронизирането на новата политика на сближаване със стратегията ЕС 2020 е ключова. Инвестициите в интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ще ни доведе към икономическо, социално и териториално сближаване.

Петте фонда, обхванати от общия регламент, представляват централната инвестиционна рамка на бюджета на ЕС. Кохезионните фондове ще се превърнат от инструмент за компенсиране и преразпределение в целенасочен инвестиционен инструмент, основан на знанието, устойчивото развитие и работните места, заяви Ламберт ван Нистелрой (ЕНП, Холандия), съдокладчик за регламента.

Ще има по-добър принцип на партньорство, което засилва участието на градовете и общините в целия процес на политиката, заяви съдокладчикът Констанце Крел (С&Д, Германия),.

Общи правила, по-малко бюрокрация, по-справедливи условия
Нова обща стратегическа рамка ще осигури единни правила за петте основни фонда за развитие на ЕС. Също така, новите правила ще концентрират инвестициите в малък брой теми, свързани с целите на Европа 2020 (стратегия на приоритетен растеж на ЕС). Това ще създаде критична маса за по-добри резултати.

Освен това, депутатите заложиха гаранции, че предоставянето на финансиране ще е свързано по справедлив начин с доброто икономическото управление. Тези мерки могат да доведат до спиране на средствата от фондовете в случай на национален макроикономически дисбаланс или прекомерен бюджетен дефицит.

За в бъдеще Парламентът ще може да упражнява правото си на контрол над всички решения, засягащи спирането на средствата, чрез структуриран диалог с Европейската комисия. В допълнение, всяко спиране на средства ще бъде съобразено със социалните и икономическите условия в съответната държава членка.

Европейски социален фонд (ЕСФ) — инструмент на ЕС за подобряване на пригодността за заетост
Европейският социален фонд е инструмент на ЕС за заетост, който дава възможност на гражданите на ЕС, особено на младите хора, да започнат работа, да се върнат на работа и да запазят заетостта си, заяви Елизабет Морен-Шартие (ЕПП, Франция), докладчик на Парламента за Европейския социален фонд.
Евродепутатите засилиха усилията за борба с бедността чрез мерки за интеграция на трудовия пазар, за които ще бъдат разпределени на най-малко 20% от средствата от ЕСФ във всяка държава членка. Европейският социален фонд ще подкрепи усилията за справяне с безработицата сред младите хора, като най-малко 3 млрд. евро са предназначени от ЕСФ за Инициатива на младежката заетост. Делът на ЕСФ от финансирането за кохезионната политика ще бъде минимум 23,1%.

Още новини