Начало Новини Актуално За седмица цената на агнешкото месо в Старозагорска област е скочила с 1 лев

За седмица цената на агнешкото месо в Старозагорска област е скочила с 1 лев

Актуално
Цена на агнешко месо

През периода на наблюдение (7-14.03.2012 г.) средните цени на агнешко месо за страната остават около нивата от предходната седмица. При търговията на едро не са отчетени ценови изменения в сравнение с предходната седмица, с изключение на леко повишение на цените на цяло агне в две области (Варна и Добрич). В магазинната мрежа е отчетено изменение само на цените на дребно на разфасовките от агнешко месо (бут и плешка) в по-малките търговски обекти във Варна, Кърджали и Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Цяло агне
Средната цена на едро на цяло агне за изминалата седмица бележи незначително покачване с 0,03 лв./кг или с 0,3% спрямо предходната седмица, до 12,59 лв./кг. По области цените продължават да се движат в диапазона от 11,83 лв./кг до 13,15 лв./кг, като отново най-ниски стойности са отчетени в Ямбол, а най-високи - в Ловеч.
В по-голямата част от областните центрове не се наблюдават изменения на ценовите нива спрямо предходната седмица. Само в две области е отчетено леко повишение на цените на едро – във Варна с 0,35 лв./кг или 2,7% и в Добрич с 0,10 лв./кг или 0,8%.

В големите търговски вериги (ГТВ) цялото агне продължава да се предлага на дребно на цени от 13,25 лв./кг до 13,89 лв./кг, като в Бургас отново е отчетена най-високата стойност. В другите търговски обекти (ДТО) цените на продукта се запазват в рамките на 13,00 лв./кг (Плевен) - 13,18 лв./кг (Ловеч). Така, средната цена на цяло агне за страната в ГТВ остава 13,38 лв./кг, а в ДТО - 13,08 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в ДТО е по-ниска от тази в ГТВ с 0,30 лв./кг или с 2,2%.
За поредна седмица най-голям марж между цената на едро и цените на дребно в големите супермаркети се отчита в Бургас - 1,19 лв./кг или 9,4%, а най-малък в Ловеч - 0,10 лв./кг или 0,8%.

Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в ГТВ е по-висока от тази на едро с 0,79 лв./кг, а в ДТО – с 0,49 лв./кг.

Агнешки бут
Средната цена на едро на агнешки бут през изминалата седмица се запазва на ниво от 13,37 лв./кг, тъй като няма отчетени изменения на стойностите по области. Предлагането на едро продължава да е в ценовия диапазон от 12,05 лв./кг (Кърджали) до 14,00 лв./кг (Велико Търново и Ловеч).

През изминалата седмица цените на дребно на агнешкия бут в ГТВ се движат в широките граници от 12,65 лв./кг до 15,00 лв./кг, като са най-ниски в Хасково, а най-високи – в Пловдив и Пазарджик. По области, ценовите стойности остават на нивата от предходния период. Въпреки това, средната цена на едро на агнешки бут за страната бележи леко понижение с 0,25 лв./кг или с 1,8% до 13,57 лв./кг, тъй като тази седмица, за разлика от предходната, е отчетено предлагане на продукта и в Хасково.

В по-малките магазини цените на агнешкия бут са в диапазона от 12,50 лв./кг до 14,75 лв./кг, като за поредна седмица най-ниски стойности са отчетени в Кърджали, а най-високи в Пловдив, Смолян и Пазарджик. Средно за страната, цената на дребно в ДТО на този вид разфасовка нараства с 0,08 лв./кг или 0,6% спрямо предходната седмица до 13,93 лв./кг. Седмично изменение на цените на дребно на агнешки бут в ДТО е регистрирано само в три области. В две от тях - Стара Загора и Кърджали се наблюдава повишение на стойностите, съответно с 1,00 лв./кг (или със 7,8%) и с 0,25 лв./кг (или с 2,0%), а единствено във Варна - понижение с 0,40 лв./кг или с 3,1%.

Средно за страната, цените на този вид разфасовка в големите супермаркети са с 0,36 лв./кг по-ниски от тези в другите търговски обекти, като тази разлика е най-голяма в Ловеч (1,10 лв./кг) и Плевен (0,95 лв./кг). Изключение правят Пловдив и Пазарджик, където цените в ГТВ са по-високи от тези в ДТО, съответно с 0,25 лв./кг и 0,16 лв./кг.
За поредна седмица най-голяма разлика между цените на едро и на дребно на агнешкия бут е отчетен в ДТО в Смолян (2,30 лв./кг или 18,5% ), а при ГТВ - в Пловдив (1,45 лв./кг или 10,7%).

Агнешка плешка
През наблюдавания период цените на едро на агнешката плешка продължават да се движат в границите от 11,95 - 13,40 лв./кг, съответно най-ниски в Смолян, а най-високи в Ловеч. По области, не се наблюдават изменения на цените, в резултат на което и средната цена за страната на продукта се запазва на нивото от предходната седмица - 13,02 лв./кг.

Цените на дребно на агнешката плешка в големите търговски вериги варират от 12,65 до 14,00 лв./кг. Най-евтино продуктът се предлага в ГТВ в Хасково, а най-скъпо – в Пловдив. Средно за страната, цената на дребно на агнешката плешка в големите търговски вериги е 13,33 лв./кг, като се наблюдава леко понижение с 0,16 лв./кг или с 1,2% в сравнение с предходната седмица, поради факта, че за периода е отчетено предлагане на продукта и в Хасково.

Средната за страната цена на дребно в ДТО бележи несъществено покачване с 0,08 лв./кг или с 0,6% спрямо предходната седмица до 13,47 лв./кг. Цените на дребно на агнешката плешка в тези търговски обекти продължават да са най-ниски в Кърджали (12,50 лв./кг), а най-високи – в Пловдив (14,00 лв./кг). Само в две области се отчита поскъпване на продукта в ДТО спрямо предходния период, най-значително в Стара Загора - с 1,00 лв./кг или със 7,8%, а по-слабо в Кърджали – с 0,25 лв./кг или с 2,0%. Единствено във Варна цените на дребно в ДТО леко се понижават (с 0,40 лв./кг или 3,1%).

Средно за страната, цената на дребно на агнешката плешка в големите търговски вериги е по-ниска от тази в по-малките магазини с 0,14 лв./кг.

За периода най-голям марж между цената на едро и цените на дребно в ДТО се отчита в Смолян (1,65 лв./кг или 13,8%), а при ГТВ – в Пазарджик (0,80 лв./кг или 6,1%).

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

 ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Бургас

12,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,89

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Варна

13,10

2,7

0,35

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,70

-3,1

-0,40

12,70

-3,1

-0,40

Велико Търново

13,00

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

13,30

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,08

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

Видин

12,90

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Враца

12,90

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габрово

13,00

0,0

0,00

13,95

0,0

0,00

13,30

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,05

0,0

0,00

13,95

0,0

0,00

13,30

0,0

0,00

Добрич

12,60

0,8

0,10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кърджали

*

*

*

12,05

0,0

0,00

12,05

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,50

2,0

0,25

12,50

2,0

0,25

Кюстендил

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ловеч

13,15

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

13,40

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,18

0,0

0,00

14,35

0,0

0,00

13,68

0,0

0,00

Монтана

12,90

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пазарджик

11,95

0,0

0,00

13,65

0,0

0,00

13,15

0,0

0,00

*

*

*

14,90

0,0

0,00

13,95

0,0

0,00

*

*

*

14,74

0,0

0,00

13,95

0,0

0,00

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

13,05

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

13,30

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

14,20

0,0

0,00

13,65

0,0

0,00

Пловдив

11,95

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

*

*

*

15,00

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

*

*

*

14,75

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

12,00

0,0

0,00

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Смолян

11,85

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

11,95

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,75

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

София

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стара Загора

*

*

*

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

*

*

*

13,00

0,0

0,00

13,00

*

*

*

*

*

13,75

7,8

1,00

13,75

7,8

1,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

*

*

*

13,20

0,0

0,00

13,20

0,0

0,00

*

*

*

12,65

0,0

0,00

12,65

*

*

*

*

*

13,50

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

Шумен

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ямбол

11,83

0,0

0,00

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

12,59

0,3 

0,03 

13,37

 0

 

13,02

 0

 

13,38

0 

 

13,57

 -1,8

-0,25 

13,33

 -1,2

-0,16 

13,08

0 

 

13,93

0,6 

0,08 

13,47

0,6 

0,08 

 

Още новини