Начало Новини Актуално За проекти по околна среда са осигурени близо 240 млн. евро

За проекти по околна среда са осигурени близо 240 млн. евро

Актуално

Проекти околна среда осигурени близо 240 млн. евроЕвропейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в областта на околната среда. През 2014 г. подпрограмата на LIFE за околната среда ще предостави 238,86 млн. евро за разработване и внедряване на новаторски отговори на екопредизвикателствата в Европа.

Фокусът е върху опазването на природата и биологичното разнообразие, ефикасното използване на ресурсите, както и управлението на околната среда и информацията във връзка с нея, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: Новаторските европейски проекти в областта на опазването на природата и околната среда ще бъдат финансирани повече от всякога. Инвестирането в икономика с ефективно използване на ресурсите ще допринесе за постигането на устойчив растеж и ще помогне за осъществяването на национално и местно равнище на планове и стратегии в ключови области на политика като околна среда, отпадъци, въздух и вода.

Подпрограмата е част от програмата на ЕС LIFE за периода 2014 - 2020 г. През следващите седем години тя ще предостави 2,592 милиарда евро за околната среда. Тя ще подкрепя и по-добро управление, разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда.

Заинтересованите организации се приканват да започнат подготовка възможно най-рано, като разработват идеите си за проекти, изграждат партньорства със съответните заинтересовани лица и търсят допълнителна финансова подкрепа. При традиционните проекти Комисията приветства най-вече предложенията по приоритетните проектни теми на многогодишната работна програма LIFE за 2014 - 2017 г.

Крайният срок за подаване на заявления за традиционни проекти е 16 октомври 2014 г., а за интегрирани - 10 октомври 2014 г. Следващата покана за представяне на предложения по програма LIFE ще бъде публикувана тази есен, като неин обект ще бъде оперативната подкрепа на организациите с нестопанска цел, действащи на европейско равнище в областта на климата и околната среда.

Контекст
LIFE е програма на ЕС за финансиране, по която от началото й през 1992 г. са съфинансирани над 4000 проекта. Програмата на ЕС LIFE за околната среда и климата 2014 - 2020 г. е разделена на два програмни периода: 2014 - 2017 г. и 2018 - 2020 г.

Още новини