Начало Новини Актуално За пети месец равнището на безработицата в България намалява

За пети месец равнището на безработицата в България намалява

Актуално

Стара ЗагораРавнището на безработица през юли 2010 г. е 9.23%, с 0.03 процентни пункта по-ниско от юни. Регистрираните в бюрата по труда през месеца са 341 999 безработни лица. Те намаляват с 1010 души спрямо юни. През последните 5 месеца броят на областите с равнище на безработица по-ниско от средното за страната се увеличи от 7 на 11, сочи анализ на Агенцията по заетостта, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

През юли те са: София-град - 3.53%; Бургас - 5.38%; Габрово - 6.39%; Варна - 6.53%; Стара Загора - 7.33%; Пловдив - 8.11%; Добрич - 8.71%; Перник - 8.77%; Велико Търново - 8.92%; Хасково - 9.00%; Русе - 9.07%.
В 17 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян - 16.46%, Търговище - 15.83% и Монтана - 15.47%.
Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 39 626. Те продължават да са предимно от секторите „Услуги” (55.4%) и „Индустрия” (19.0%).
През месеца бюрата по труда са напуснали 42 793 безработни.
В групите в неравностойно положение на пазара на труда се отчитат следните изменения: През месеца броят на безработните над 50 години намалява с 0.6%, а на тези с начално и по-ниско образование с 0.1%. Броят на безработните младежи до 29 г. нараства с 1.4%. Това се дължи предимно на стартиралата програма „Старт в кариерата”. Минимален е ръстът на продължително безработните лица - с 0.8%. Регистрираните безработни с трайни увреждания са се увеличили с 0.2%.
През месеца в бюрата по труда са обявени общо 18 235 свободни работни места (с 5914 повече от юни), от тях 9213 работни места – на първичен пазар.
Продължава тенденцията най-много от заявените свободни работни места да са в преработващата промишленост, търговията, строителството, следват операции с недвижими имоти, хотелиерството и ресторантьорството и аграрния сектор. Броят на незаетите места на първичния пазар през юли е 7621.
През месец юли 2010 г. за едно свободно работно място се конкурират 13 безработни (средно за страната), при 16 за предходния месец.

 

 

Още новини