Начало Новини Актуално За първи път в Мини Марица-изток ЕАД пробно стажуване на ученици по дуалната система

За първи път в Мини Марица-изток ЕАД пробно стажуване на ученици по дуалната система

Актуално

За първи път в Мини Марица-изток ЕАД се проведе пробно стажуване на ученици от първи гимназиален етап на дуалната система на обучение от ПГ Св. Иван Рилски, гр. Раднево и от ПГЕТ Г. С. Раковски, гр. Стара Загора. Подкрепата за дуалната система на обучение се предоставя във връзка с участието ни Дружеството като партньор в Проект BG05M20P001 - 2.014-0001.

Шестдесет и един ученици от осми клас от ПГ Св. Иван Рилски, гр. и на ПГЕТ Г. С. Раковски, гр. Стара Загора видяха своите бъдещи работни места в дуалното обучение. Техните тридесет и един по-големи съученици десетокласници тази учебна година ще бъдат 11 клас и ще стартират дуалното обучение в реална работна среда. Всички ученици участници ще получат Сертификати за проведеното пробно стажуване, подписани от Изпълнителния директор на Мини Марица-изток ЕАД, гр. Раднево. Стажуването на учениците се проведе при стриктно спазване на въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и по график.

Пробното стажуване като възможност за поглед в бъдещето дава на младите хора шанса да надникнат в едно евентуално работно всекидневие и да усетят тръпката на практическото приложение на знанията, да посетят работна среда и да се срещнат с бъдещи наставници и колеги. Класните ръководителки, макар и от други специалности, са съпричастни с вълненията на учениците си да видят реалното работно всекидневие. Специалистите от Мини Марица-изток, които разказват за работата си също са удовлетворени, че могат да споделят опит и да открехнат вратата на бъдещето пред любознателните млади хора.

Още новини