Начало Новини Актуално За първи път българин участва в обсъждане на макроикономическата рамка на Европейския съюз

За първи път българин участва в обсъждане на макроикономическата рамка на Европейския съюз

Актуално
Д-р Милена Ангелова

По време на срещата на високо равнище за обсъждане на макроикономическата рамка на Европейския съюз в Брюксел, европейските социални партньори представиха своите виждания по Годишния обзор на растежа 2012 г. пред Маргарет Вестагер – вицепрезидент на Дания и министър по икономическите и вътрешни въпроси.

В срещата участваха още Марио Драги – президент на Европейската централна банка, Оли Рен – комисар по икономическите и парични въпроси и евро,  Годин де Валерен – председател на Комитета по икономическа политика, представители на Европейския съвет и на Европейската комисия. Проведените консултации са част от процедурата по определяне на рамката за Европейския семестър за 2012 г.

В качеството си на заместник-председател на СЕЕР - Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес, д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България отбеляза, че фискалната консолидация и финансовото оздравяване са необходими, но не са достатъчни за генерирането на растеж.

В своето изказване д-р Милена Ангелова предупреди за опасността негативните ефекти на кризата да породят политически и социални кризи в Европа, като изрази позицията на CEEP, че въпреки сериозното политическо усилие, за последните 3 и половина години ЕС все още е далеч от ефективното й овладяване, съобщиха от пресцентъра на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Тя изрази опасения, че някои закъснели действия, предприети в отговор на дълговата криза сега, биха могли да увредят в дългосрочен план икономиката и обществото, в случаите, когато страните членки възприемат свръхамбициозни цели по пътя на фискалната консолидация, преминават границата, като пренебрегват по-широките икономически и социални потребности. Това поведение носи рискове от увреждане на факторите на растежа.

В края на своето изказване д-р Ангелова подкрепи използването на иновативни финансови инструменти в Бюджета на ЕС за периода 2014 - 2020 за финансиране на публичната инфраструктура и обществени услуги.

Още новини