Начало Новини Актуално За общините с проекти по ПРСР са осигурени средства за ДДС

За общините с проекти по ПРСР са осигурени средства за ДДС

Актуално
Програма за развитие на селските райони

Осигурени са средства за финансиране на разходите за Данък върху добавената стойност (ДДС) за общините, които имат сключени договори по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР). Общините със сключени договори могат да подават в Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция заявка за междинно и/или окончателно плащане при реализацията на проекта.

От ДФЗ се одобряват само плащания за възстановяване на ДДС за одобрената сума към съответната междинна или окончателна заявка за плащане на дадената община, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.   За настоящата година това е възможно след приемането на Постановление № 334 за изпълнение на държавния бюджет за 2011 г. на Министерския съвет и публикуването му в Държавен вестник на 7 януари 2011 г.
С цел точното разходване на средства от държавния бюджет всеки месец Държавен фонд Земеделие представя подробна писмена информация в Министерството на финансите за извършените плащания от план-сметката на фонда за финансиране на разходите за ДДС за одобрените проекти през предходния месец.

Още новини