Начало Новини Актуално За годинa безработицата се е повишила с 6.3%. Средната заплата през септември 2009 г. е 583 лв.

За годинa безработицата се е повишила с 6.3%. Средната заплата през септември 2009 г. е 583 лв.

Актуално

През септември 2009 г. безработните са се увеличили с 6.3% спрямо същия месец на миналата година. Най-много хора са останали без препитание в строителния сектор - 16.3%, показват данните на НСИ. Така заетите намаляват до 2.34 млн. българи.

През третото тримесечие на годината в сравнение с второто заетите в сектора за доставяне на води, канализации и управление на отпадъци намаляват с 14%. С оглед края на туристическия сезон заетите в хотелиерството и ресторантьорството намаляват с 13%. От юли до септември има увеличение на наетите само в сектора за създаване и разпространение на информация и творчески продукти и в далекосъобщенията - с близо 2%, пише вестник Пари.
Безработицата в страната плавно расте, но същото се отнася и за средната месечна работна заплата. В обществения сектор през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2008 г. тя е нараснала с 8%, а в частния сектор - с 12.5%, показват данните на НСИ.
Средната месечна работна заплата за третото тримесечие на годината е намаляла с 5 лв. спрямо периода от април до юни и е 583 лв.
С около една четвърт са скочили заплатите в сектора култура, спорт и развлечения. В строителството ръстът е 23.6%. В операции с недвижими имоти увеличението е с 20.8%.  
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2009 г. са получили работещите в производството и разпределението на електрическата и топлинната енергия и на газообразни горива - 1294 лв. След тях традиционно са занимаващите се с финанси и застраховане - 1191 лв. В същото време техните заплати са орязани с 12% през третото тримесечие на годината. На трето място по заплащане са работещите в разпространението на информация и в далекосъобщенията - 952 лв. На опашката по заплащане са били наетите лица в хотелиерството и ресторантьорството. Тяхното средно месечно възнаграждение от юли до септември т.г. е било 382 лв. и в администрацията - 433 лв.

 

* * *

Частният сектор е съкратил 85 306 души за първите 9 месеца на годината, като само през септември без работа са останали 36 513 души. Въпреки обещанията за оптимизация и съкращения на държавната администрация за същия период чиновниците са се увеличили със 109 души. Това отчете Националният статистически институт (НСИ) вчера.

Данните показват, че в резултат на предприетите от правителството на Бойко Борисов съкращения - закриването на 2 министерства, намаляването на зам.-министрите и ръководните постове в областните управи, през септември са освободени 2084 души. Те обаче не могат да компенсират ударното назначаване на чиновници в последните месеци от управлението на Сергей Станишев, коментира вестник Сега.

Особено тежка е ситуацията в няколко сектора на икономиката. В хотелиерството само за месец след края на активния летен сезон са освободени близо 18 000 души. Продължава да бъде в критично състояние и строителството - там нови 7000 са изгубили работата си. Освобождават хора и от преработващата промишленост - близо 3700, и търговията - малко над 3000.

Единственият сектор, в който има нови наети, е образованието. Там работещите са се увеличили с почти 4000. Това обаче е разбираемо преди началото на учебната година, освен това средните училища продължават да изпитват недостиг от кадри, най-вече преподаватели по чужди езици и компютри.

За разлика от заетостта, която продължава да се влошава, при средната заплата НСИ отчита положителна промяна. За пръв път от пет месеца средното възнаграждение за страната расте. През септември размерът му е бил 594 лв., което е увеличение от 18 лв. спрямо предходния месец, сочат данните. За сравнение в периода от април до септември средната заплата на българите е намалявала със средно по около 8-9 лв. Тук обаче отново най-сериозно влияние оказва просветата, където в началото на учебната година заплатата е скочила с почти 150 лв. и вече е 757 лв.

По правило училищата имат право да раздадат спестеното от делегираните бюджети като премия за първия учебен ден. Останалите сектори регистрират незначително увеличение, а намаление неочаквано има в държавното управление - от 778 на 737 лв. Така за първи път учителите - поне според официалната статистика - получават повече от чиновниците.

Продължава драстичното разминаване в доходите на различните райони на България, показва още статистиката. Някои области изостават повече от един и половина пъти от София, където заплатата е най-висока - 746 лв. за септември. На опашката са Хасково, където средното възнаграждение е 456 лв., и Видин - с 465 лв. Още не могат да достигнат 500 лв. средна заплата и в други 11 области. Столицата е единственият район, където средното възнаграждение е над 700 лв. Има само две области, където средно получават между 600 и 700 лв., и те не са приетите за най-развити след София - Варна и Пловдив. Във Враца средната заплата е 665 лв. благодарение на АЕЦ "Козлодуй", който се води към този район, а в Стара Загора е 625 лв. заради енергийните комплекси. Морската ни столица е на следващо място с 597 лв., а Пловдив изостава с 524 лв.

Средна месечна работна заплата по икономически дейности
Икономически дейности                      Второ тримесечие на 2009 г.    Трето тримесечие на 2009 г.
Общо                                                                          588                                      583
Селско, горско, рибно стопанство                          446                                       457
Добивна промишленост                                            917                                      893
преработваща промишленост                                  516                                      520
Производство и разпределение
на ел. и топлинна енергия и на газ                         1321                                    1294
Канализация, управление на отпадъците             569                                      593
Строителство                                                                  554                                     556
Търговия, ремонт на МПС                                     463                                     460
Транспорт, складиране и съобщения                     655                                      644    
Хотелиерство и ресторантьорство                        387                                      382
Разпространяване на информация,
далекосъобщения                                                    934                                     952
Финанси и застраховане                                        1355                                   1191
Търговия с недвижими имоти                                637                                    626
Научни изследвания                                               650                                    638
Административни дейности                                   425                                    433
Държавно управление                                           807                                    768    
Образование                                                           629                                   649
Здравеопазване и социални дейности                662                                    653
Култура, спорт и развлечения                          577                                    441
Други дейности                                                          446                                     441

Още новини