Начало Новини Актуално За десета поредна година в България се реализира световната кампания Ангелска елха

За десета поредна година в България се реализира световната кампания Ангелска елха

Актуално

Ангелска елха® е кампания на Prison Felowship International (PFI), с основна цел насърчаване на близките семейни взаимоотношения между лишените от свобода,осъдените на „пробация” и техните семейства. Осъществява се в 98 страни от цял свят.

В повечето от тях, това става чрез осигуряване на коледни подаръци за децата на лишените от свобода, като мобилизира ресурсите в местната общност.
Инициатори и организатори на национално ниво и тази година са три организации: ДРУЖЕСТВОТО  ЗА  РЕЛИГИОЗНА  И  ОБЩЕСТВЕНА  ПОДКРЕПА  НА  ЛИШЕНИТЕ  ОТ  СВОБОДА (ДРОПЛС), КАРИТАС Русе и Международно Дружество „ЕЛИАС КАНЕТИ”.
Ангелска елха® се реализира без наличен финансов ресурс и разчита изцяло на дарения от общността под форма на финансови средства или материали, подходящи за изработването на коледни подаръци за деца от 0 до 18-годишна възраст и на доброволчески труд.
Първият етап на кампанията, набирането на дарения, стартира официално на 25 ноември в гр. Русе, 2009 г. и ще продължи до 31 декември, 2009 година в цялата страна.
В първите месеци на 2010 година започва подготовката на подаръците съгласно подадените от лишените от свобода и осъдените на „пробация”,заявки с имената на децата, възраст и адрес, както и официалното им опаковане.
Всички подаръци се изпращат по пощата от името на лишения от свобода родител.
През изминалите 10 години, над 1700 деца на лишени от свобода родители получиха подарък за Рождество Христово, от името на своя родител.
През 2008 година кампанията набра финансови и материални дарения на обща стойност 1034.38 лева чрез които подготвихме, опаковахме и изпратихме 276 подаръка на деца, чиито бащи изтърпяват ефективна присъда в местата за лишаване от свобода в София, Враца и Бобов Дол.

В България всички права за кампанията се притежават от ДРУЖЕСТВОТО  ЗА  РЕЛИГИОЗНА  И  ОБЩЕСТВЕНА  ПОДКРЕПА  НА  ЛИШЕНИТЕ  ОТ  СВОБОДА, (Prison Fellowship Bulgaria).

Децата на осъдените, особено тези, които не са в социални домове, остават извън благотворителните кампании на всички организации, помагащи по време на големите християнски празници на децата в нужда. Tрудно e да проявим състрадание към онези, които са нарушили закона и са изправени пред последствията от своите деяния, но техните деца се превръщат в невинни жертви, които не са направили нищо лошо, а страдат не по-малко.
Нека дарим с общи усилия малко топлина и обич на тези деца в навечерието на Рождество Христово!

За организаторите:

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО “ЕЛИАС КАНЕТИ” е основано през 1992 г. в Русе - родния град на носителя на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Изследването на творчеството на Канети, насърчаването на европейските интеграционни процеси, както и съдействието при изграждането на граждански структури в посткомунистическа България спадат към основните цели на Дружеството. Главно три области, макар и с различна насоченост, оформят сферата на дейност на Дружеството: Култура и изкуство, гражданско образование и наука.

КАРИТАС - РУСЕ е неправителствена организация, която осъществява социалната политика на Католическата църква на територията на Северна България. Мисията на организацията е да се бори срещу всички форми на бедността и чрез дейноста си да служи на най-уязвимите групи.– хора с увреждания, самотни възрастни хора, социално слаби семейства, жертви на трафик и насилие. Организацията подпомага хората в нужда без оглед на техните пол, социална и етническа принадлежност, вероизповедание. Организацията е учредена през 1992 г. със седалище град Русе.

ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА е неправителствена организация, православна общност на духовници и миряни, приели служението да обгрижват духовно и материално затворниците, бившите затворници и техните семейства. Дружеството е създадено през 1994 г. със седалище в град София. През годините работи активно за изграждането на национална капеланска структура в местата за лишаване от свобода, въвеждане на позитивни практики от Възстановителното правосъдие и помирение между правонарушителите, техните семейства и жертвите на престъпление. Член е на Международната Асоциация за затворно служение  Prison Fellowship International от 1994г.


Ангелска елха

За повече информация:

Йоана Терзиева, Каритас Русе
082/82 15 12
Мартин Иванов, МД „Елиас Канети”
082/82 86 99
Елена Йончева, ДРОПЛС, София
0885 730 179
restoration_bg@yahoo.com


за гр.Стара Загора:

Борис Гърбев
тел.:042/25 72 70

Още новини