Начало Новини Актуално За 10 г. населението на Стара Загора е намаляло с 5000 души

За 10 г. населението на Стара Загора е намаляло с 5000 души

Актуално
Преброяване

Националният статистически институт оповести окончателните даанни от Националното преброяване. Към 1 февруари 2011 г. населението на Република България е 7 364 570 души. В периода между двете преброявания 2001 – 2011 г. населението на страната намалява с 564 331 души, при средногодишен темп на намаление 0.7%.

Жените са 3 777 999, или (51.3%). Мъжете са 3 586 571 или (48.7%).

Към 1.02.2011 г. населението на Стара Загора е 138 272 души, а през 2001 г. - 143 420 души.

Броят на населението под трудоспособна възраст към 1 февруари 2011 г. е 1 039 949 лица, или 14.1% от цялото население. Преобладаващ е делът на мъжете - 51.4%, при 48.6% за жените. Около 3/4 от лицата под трудоспособна възраст живеят в градовете - 72.6%, 27.4% - в селата.

Почти една четвърт от населението на страната (23.7%) е над трудоспособна възраст - 1 747 717 лица.

Още новини