Начало Новини Актуално Вятърният енергиен парк Калиакра Уинд Пауър АД произведе през 2009 г. 69 хил. MWh електроенергия

Вятърният енергиен парк Калиакра Уинд Пауър АД произведе през 2009 г. 69 хил. MWh електроенергия

Актуално

Вятърният енергиен парк Калиакра Уинд Пауър АД отчита 56% ръст на годишна база на приходите от продажба на електроенергия до 12,96 млн. лв. за 2009 г., показва отчетът на дружеството. Произведените и продадени количества електроенергия са 69 хил. MWh.

Приходите са с 13% по-ниски от прогнозните, уточнява Investor.bg. Причината е в по-слабата скорост на вятъра през 2009 г., която е била 5,6 м/сек, което е с 18% по-ниско от прогнозната скорост от 6,7 м/сек. Положително на дружеството се е отразило увеличението на изкупната цена на електроенергията от вятърни централи през април 2009 г. от 185,95 лв. без ДДС на 189 лв. без ДДС.
Времето, през което централата е била в готовност или е произвеждала електроенергия, е 98,7% при прогноза от 95%.

Най-много електроенергия, или 10,4 хил. MWh, са произведени през декември, когато вятърът е най-силен. Най-малко, или само 2,1 хил. MWh, са произведени през юни, когато вятърът е най-слаб (заедно с август) и когато е била извършвана профилактика. На второ място по производство е септември със 7,4 хил. MWh, а на следващите места са януари, февруари и март с по 6,8 хил. MWh месечно.
Нетните разходи за лихви са увеличени от 2,4 млн. лв. през 2008 г. до 4,93 млн. лв. за 2009 г., което е довело до спад на печалбата до 839 хил. лв. за 2009 г., спрямо 2,7 млн. лв. за 2008 г. През 2010 г. дружеството очаква по-ниски лихвени равница и съответно по-ниски разходи по това перо. През 2009 г. е погасена и част от главницата в размер на 1 млн. евро.

Разходите за амортизации са 4,66 млн. лв. през 2009 г., спрямо 2,3 млн. лв. през 2008 г. Разходите за заплати на 13-те служители са 905 хил. лв. през 2009 г., спрямо 276 хил. лв. през 2008 г., като за 2009 г. средната месечна заплата е 1 606 лв.
През 2009 г. не са правени значителни инвестиции и придобивани активи. През годината е продаден електропровод на стойност 1,65 млн. лв., като купувач е НЕК ЕАД.

Собственик на 70% от дружеството е япоснката "Мицубиши Хеви Индъстриз" (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - MHI), а 30% са на българската Инос-1 ООД.

Активите на дружеството са за 105 млн. лв. към 31 декември 2009 г., като година по-рано са били за 112 млн. лв. от които 95 млн. лв. са били неткущи, но основно поради амортизационните отчисления са намалели. Заемите от банки са за 65 млн. лв. към 31 декември 2009 г., а собственият капитал е 22 млн. лв.

От собствения капитал 2,16 млн. лв. са натрупани печалби, 269 хил. лв. са резерви, а 19,6 млн. лв. - основен капитал. Прогнозното производство на електроенергия за 2010 г. е 79,5 хил. MWh, а очакваните нетни приходи от продажби са 14,5 млн. лв. Не се предвиждат нови инвестиции в проекта. Вятърният парк е в експлоатация от лятото на 2008 г.

Change_2010IEE_2010

 

Още новини