Начало Новини От Палатата Втора сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране 2022 г.

Втора сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране 2022 г.

От Палатата

Втора сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране 2022 г. организира Съветът по предприемачество към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в партньорство с консултантските компании Ърнст и Янг България, Инвестър Рилейшънс Сървисис и Fininfo.BG.

Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП от България като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране - банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции.

Сесията ще протече в три етапа

  • Първи етап: Подаване на електронно попълнени формуляри с информация за кандидата и проекта
  • Втори етап: Подбор от експертна комисия на подходящите за финансиране предложения и консултирането им към подходящите форми за финансиране
  • Трети етап: Представяне на избраните проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.

Изисквания за участие

Български компании - малки и средни предприятия, съгласно класификацията на Министерство на икономиката.

Форма на кандидатстване

Електронно попълнена и подадена форма по образец на адрес: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_djmc8SjiTiCtVtQ

Подбор

Подборът на проектите ще се извърши от експертна комисия.

Срокове

Срок за подаване на формуляри: 03.06.2022 г. до 12:00 ч.

Срок за разглеждане от експертна комисия: 10.06.2022 г.

Срок за информиране на селектираните кандидати: 13.06.2022 г.

Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 14.06.2022 г. - 21.06.2022 г.

Представяне на селектираните проекти: 22.06.2022 г.

 

За повече информация:

e-mail: g.sabeva@bcci.bg

телефон: +359888592585

Още новини