Начало Новини Актуално Всеки втори старозагорец е с наднормено тегло

Всеки втори старозагорец е с наднормено тегло

Актуално

Всеки втори старозагорец е с наднормено тегло. Това сочат данните от изследване на Националния статистически институт, проведено през октомври и ноември 2008 г. в рамките на Европейската система на здравни изследвания. Резултатите бяха оповестени от Милена Караиванова, директор на Териториалното статистическо бюро - Стара Загора и показват, че относителният дял на лицата с наднормено тегло в област Стара Загора е 51.5% (при 49.5% за страната).

Относителният дял на мъжете с наднормено тегло (65.5%) е по-голям от общо за страната (56.7%), а жените с наднормено тегло в областта (40.5%) са по-малко от общо за страната (43.0%), пише вестник Национална бизнес поща.
Наличие на хронично заболяване или на здравен проблем посочват 37.5% от анкетираните лица в страната, а в област Стара Загора - 33.8%. В областта най-голям е делът на лицата, определили здравето си като добро - 40.3%, следватлицата, определили здравето си като много добро - 30%.
Сравнението на данните на страните членки на ЕС показва, че най-висок е делът на лицата, оценили здравето си като много добро, е в Ирландия (над 50% от анкетираните), следвана от Гърция, Кипър и Швеция. Най-нисък е процентът в Португалия, където едва 3.2% от мъжете и 2.4% от жените определят здравето си като много добро. Данните за България ни нареждат на 10-о място при мъжете и на 9-о при жените.
Най-разпространеното хронично заболяване у нас е високото кръвно налягане. В област Стара Загора 21.3% от лицата с хронично заболяване имат хипертония (23.3% - за страната).
В област Стара Загора ежедневно пушат 32.2% от мъжете и 19.1 % от жените, а относителният дял на не-пушачите в областта е по-голям от средния за страната (49.7% - мъже и 71.8% -жени). Анализът по области показва, че най-голям е делът на пушачите сред мъжете в областите Силистра (71.2%), Перник (66.1%) и Видин (63.8%), а сред жените - в Шумен (38.6%), Велико Търново (34.9%) и Силистра (34.7%).
В област Стара Загора през дванадесетте месеца, предхождащи изследването, никога не са употребявали алкохол 15.2% от мъжете и 47.3% от жените; а 10.8% от мъжете в областта са употребявали алкохол всеки ден.
Област Стара Загора е една от десетте области, в които показателят, характеризиращ употребата на предписани медикаменти, е с по-ниски стойности от средното за страната (34.6%). За първи път при изследването през 2008 г. в анкетната карта са включени въпроси за разходите, направени за своя сметка при посещения на стоматолог, общопрактикуващ лекар, лекар специалист, медикаменти и изследвания. Резултатите показват, че лицата, обърнали се към стоматолог през последния месец, предхождащ интервюто, са платили за своя сметка средно по 86.54 лв. Повече от средното за страната са заплатили лицата, обърнали се към стоматолог в Югоизточен район (141.21 лв.) и в Югозападен район (- 97.90 лв.). Два пъти по-ниска е сумата, която средно са заплатили посетилите лекар по дентална медицина в Североизточен район (46.79 лв.).

Още новини