Начало Новини Актуално Все повече жилищни сгради строят в Старозагорско

Все повече жилищни сгради строят в Старозагорско

Актуално
1строителство2018През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 62 жилищни сгради със 112 жилища в тях и 15 459 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 81 839 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без промяна, докато жилищата в тях намаляват със 72.7%, а общата им застроена площ - с 68.8%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 18.5%, а при тяхната РЗП - с 288.1%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.6%, жилищата в тях - с 65.1%, а разгънатата им застроена площ - с 56.6%.Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 47.6%, докато общата им застроена площ се увеличава с 93.9%.
През първото тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 46 жилищни сгради със 158 жилища в тях и 16 479 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради със 70 452 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 35.3%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 32.8% и 34.0%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 38.6%, докато тяхната РЗП се увеличава със 123.0%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 27.8%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ са по-малко респективно с 10.2% и 31.6%. Започнатите други видове сгради намаляват с 51.8%, докато общата им застроена площ нараства със 154.9%.

Още новини