Начало Новини Актуално Връщат парите на Магистрали Трейс от глобата за четиримесечно забавяне на сертификат

Връщат парите на Магистрали Трейс от глобата за четиримесечно забавяне на сертификат

Актуално
магистрала Тракия

Изпълнени и отчетени са седем от общо шестнадесетте договорни етапа за изграждането на лот 2 на автомагистрала Тракия. И строителните дейности, и документирането им влязоха в график още през февруари, съобщи Стела Манева, представител на компанията, изпълнител на обществената поръчка Магистрали Трейс.

Парите от санкция в размер на 500 000 лв. ще бъдат възстановени на компанията от възложителя, уточни тя. Глобата бе наложена на фирмата за четиримесечно забавяне на внасянето на сертификат за първи етап на строителството.
Извършени са 25% от строителните работи по отсечката между Стара и Нова Загора с дължина 31.8 км. Досега строителят е получил 5% от стойността на поръчката в размер на 114 800 000 лв. като авансово плащане.
Не са открити съществени отклонения от поетите ангажименти в договора, установили от неправителствените организации "Алтернатива 55" и "Прозрачност без граници", извършили наблюдение върху изграждането на лот 2. Мониторингът е върху строителството на финансиран по европейски проект "Подобряване прозрачността на сделки със значим обществен интерес в България" на стойност 98 000 евро. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България
Започнал е още при подготовката на тръжната документация и провеждането на процедурата за обществената поръчка.
Наблюдавани са както строителството на място, така документацията. Според мониторинга, няма нарушения на качеството, а изискванията по охрана на труда се спазват. Няма регистрирани нарушения и инциденти.
При изграждането на лот 2 ще бъдат ангажирани общо 600 души и над 200 единици транспортна техника.

Информация: вестник Новината

Още новини