Начало Новини Актуално Военният завод Арсенал става 100% частен

Военният завод Арсенал става 100% частен

Актуално
Арсенал

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) определи Арсенал 2000 АД - Казанлък за участник, спечелил конкурса за приватизацията на 769 180 броя акции, представляващи 35,78% от капитала на Арсенал АД - Казанлък, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Цената по договора е 15 100 000 лева и ще бъде заплатена чрез банков превод по сметка на АПСК.

Договорът за продажба между Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и Арсенал 2000 АД трябва да бъде сключен в срок до 30 дни, считано от датата на решението за избор на участник, спечелил конкурса.

В 20-дневен срок от датата на уведомление, купувачът трябва да представи декларация за произхода на средствата си, което е задължително условие.

Сделката подлежи на одобрение в Надзорния съвет на агенцията.

Трима кандидати закупиха конкурсна документация за участие в процедурата. От тях един не подаде в указания срок документи за получаване на достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ, а друг се отказа от по-нататъшно участие в конкурса.

Още новини