Начало Новини Актуално Внедряват се мерки за енергийна ефективност в учебни и детски заведения

Внедряват се мерки за енергийна ефективност в учебни и детски заведения

Актуално
Стара Загора

Договори с 58 общини за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 105 млн. лв. подписа днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Чрез двете схеми общините ще осигурят образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали и устойчиво местно развитие.

Те ще повишат енергийната ефективност в детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища и спортни салони и ще осигурят използването на възобновяеми енергийни източници в тях.
Договорите са по две схеми, реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие: BG161PO001/1.1-09/2010 Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации и BG161PO001/4.1-03/2010 Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Общият размер на схемата, която ще подпомага внедряването на енергийна ефективност в образователни институции в градските агломерации е 78 млн.лв. От тях 66 млн.лв. са съфинансиране от ЕФРР и 12 млн.лв. са финансов принос на кандидата.
Общият размер на схемата, предназначена за 178 малки общини е 27 млн.лв., от които съфинансирането от ЕФРР е 23 млн.лв., а финансовият принос на кандидата е 4 млн.лв.
В резултат от изпълнението на двете схеми икономията на енергия ще бъде над 2 млн. МВтЧ/Г. Над 84 000 са децата, които ще бъдат облагодетелствани от изпълнението на дейностите по проекта.
По време на подписването на договорите зам.-министър Павлова призова бенефициентите по двете схеми да мобилизират своите екипи, за да могат максимално бързо да подготвят и проведат тръжните процедури.
Тя съобщи, че към днешната дата общият размер на предоставената по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г. безвъзмездна финансова помощ е 1,6 млрд. лв. Разплатените средства са 326 млн. лв.

Още новини