Начало Новини Актуално ВМЗ подготвя инвестиционна програма за модернизиране на производството и разширяване на продукцията по НАТО стандарт

ВМЗ подготвя инвестиционна програма за модернизиране на производството и разширяване на продукцията по НАТО стандарт

Актуално

Намираме се в ключов момент, в който българската военна индустрия има нужда от целева помощ за трансформация и увеличаване продукцията по НАТО-стандарт. Това подчерта заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова пред еврокомисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон. Те посетиха производствените бази на Вазовски машиностроителни заводи ЕАД в Иганово и Сопот, а в срещите участие взе и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Предизвикателствата пред съвременната среда за сигурност налагат адаптиране към повишените изисквания и динамичната международна обстановка. Затова Министерството на икономиката и индустрията работи целенасочено за укрепването и модернизирането на българската отбранителна индустрия и в частност на капацитета на ВМЗ, каза зам.-министър Щонова.

По думите ѝ сега българските дружества участват активно и се представят успешно както във висококонкурентните международни тръжни процедури на НАТО, така и в актуалните европейски програми с фокус върху отбраната. Зам.-министър Щонова подчерта значимостта на сектора за икономиката и коментира, че инвестициите в развитие на специфични и индустриални технологии, са начинът за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на българския военно-промишлен комплекс.

Подобни инвестиции биха могли да се реализират чрез държавно финансиране или чрез създадената на ниво ЕС цялостна Схема за иновации в отбраната. Чрез нея ще се стимулират държавите-членки да инвестират в съвместно изграждане на отбранителни способности, съвместно възлагане на обществени поръчки и намаляване на технологичната зависимост на Съюза.

ВМЗ също подготвя инвестиционна програма, която да помогне на дружеството да разшири производството си по НАТО стандарт, стана ясно по време на срещата. Представена бе и продукцията на 155 мм снаряди, които са изцяло по НАТО стандарт. Говорейки за стратегическата нужда ЕС да е в състояние да гарантира своята отбрана и проучването на възможностите на страните-членки, е много важно да се подчертае ключовото място на България. Ние имаме не само добре развит военно-промишлен комплекс, но и конкурентни държавни предприятия в сектора, които са ключови и се надявам да могат да се възползват от целево европейско финансиране, каза още Ирина Щонова. Тя изрази надежда, че с това посещение се дава и ясен сигнал от Комисията, че гледа на българските предприятия като на стратегически за европейската сигурност и ще се разработят конкретни схеми за тяхната подкрепа и насърчаване на растежа им.

Още новини