Начало Новини Актуално Властите ще улесняват достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни

Властите ще улесняват достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни

Актуално

Проектът на Националния план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. е разработен от Междуведомствената работна група, създадена към Съвета по трудова миграция в края на миналата година

Проект на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. е приет на заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. В документа са заложени законодателни и административни мерки за улесняване на достъпа до българския пазар на труда за граждани на трети държави и електронизиране на процедурите по издаване на разрешения за пребиваване и работа.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова отбеляза, че се прави стъпка към възстановяване ролята на Съвета като основен орган на тристранния диалог при формулиране на политиката в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност.

Проектът на Националния план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. е разработен от Междуведомствената работна група, създадена към Съвета по трудова миграция в края на миналата година със заповед на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Работната група е част от процеса по търсене на решения за задоволяване на потребностите на бизнеса от чуждестранна работна сила и събира на едно място представители на заинтересованите институции, на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, посочи  заместник-министър Машова.

Проект на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. е приет на заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. В документа са заложени законодателни и административни мерки за улесняване на достъпа до българския пазар на труда за граждани на трети държави и електронизиране на процедурите по издаване на разрешения за пребиваване и работа.

В проекта на Националния план се предвижда да бъде направен преглед на експертно ниво на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и на Закона за чужденците в Република България. Заедно с това ще бъдат предложени промени в действащото законодателство, насочени към подобряване на условията за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави.

Административните мерки, предвидени в проекта, са насочени към електронизирането на всички процедури по издаване на разрешения за пребиваване и работа и подновяването на преговорните процеси по сключване на двустранни спогодби в областта на трудовата миграция с трети държави. Искаме да насърчим връщането на наши сънародници, живеещи извън страната и да привлечем квалифицирана работна сила от трети държави, отбелязва заместник-министър Гинка Машова.

Тя посочи, че е предвидено разработването на Национална програма за популяризиране на България като добра дестинация за работа.

Предстои проектът на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. да бъде представен пред Министерския съвет за предприемане на действия за неговото изпълнение.

Източник: econ.bg

 

Още новини