Начало Новини Актуално ВКС потвърди присъдата на общинския съветник от Стара Загора Живко Танев

ВКС потвърди присъдата на общинския съветник от Стара Загора Живко Танев

Актуално

Преди няколко дни стана известно, че Върховният касационен съд е оставил без уважение жалбата на общинския съветник от Стара Загора Живко Танев. На практика това означава, че присъдата на Окръжен съд - Стара Загора, остава в сила, а тя е лишаване от свобода за срок от година и шест месеца с четири години изпитателен срок.

Осъдителната присъда е по чл. 212, ал. 4 от Наказателния кодекс, информира вестник Старозагорски новини. Законодателят е записал, че "Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода до осем години. Ако имуществото е в големи размери или деянието представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до петнайсет години".
Припомняме, че началото на историята е от лятото на 2007 година. На 14 юни Танев дава срещу запис на заповед на Александър Крачолов 5000 лева, към които по-късно прибавя една петица и сумата нараства на 55 000. Присвояването остава недовършено поради започналите съдебни дела. На първа инстанция Районен съд - Стара Загора, осъжда общинския съветник втори мандат на три години лишаване от свобода с пет години изпитателен срок, но на 19 октомври 2010-а Окръжният съд намалява наказанието, както и изпитателния срок.
Потвърждаването на присъдата от ВКС вади Живко Танев от редиците на местния парламент, където той беше избран с листата на "Движение за свобода и справедливост", заедно с Христо Асенов. Според чл. 30, т. 4/2/ на Закона за местното самоуправление и местната администрация, "Правомощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер". (Присъдата е влязла в сила на 19 октомври 2009 г.)
В средата на миналата седмица с решението на ВКС е запознат председателят на ОбС - Стара Загора, Тенчо Руканов, който заяви за медията ни, че по-нататъшните действия са от компетенцията на Общинската избирателна комисия (ОбИК). Тя можела да бъде сезирана от правораздавателните органи или да се самосезира и на свое заседания да вземе решение. В телефонен разговор вчера членът на комисията Енчо Иванов заяви, че процедурата вече е задвижена. В понеделник председателката на ОбИК адв. Веселина Андреева е изпратила официално писмо до съда, с което изисква свидетелство за съдимост на Живко Танев. След получаването му комисията щяла да се събере и да вземе решение на базата на становището на висшите магистрати. Иванов подчерта, че решението ще бъде еднозначно. Най-вероятно ОбИК щяла да заседава на 8 или 9 септември, а становището й, както и полагането на клетва като общински съветник на следващия от листата на "Движение за свобода и справедливост", щяло да стане на сесията на местния парламент през септември.

Още новини