Начало Новини Актуално Висококалоричен газ от утайка ще добива ПСОВ Стара Загора

Висококалоричен газ от утайка ще добива ПСОВ Стара Загора

Актуално

Глобалните климатични промени и високата енергоемкост на съвременните производства извеждат на преден план разработването на технологии за производство на чиста и достъпна електрическа енергия, както от възобновяеми източници, така и от органични горива, в това число и от утайка от пречиствателните станции за отпадъчни води, каквото има в град Стара Загора.

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора съвместно с професор д.т.н.инж. Жеко Ганев, управител на старозагорската фирма Елфи Тех ЕООД планират да реализират на територията на ПСОВ Стара Загора инсталация за генериране на висококалоричен газ, чрез термично разграждане на утайката.

Разработената от проф. Ганев и екипът му технология за термично разлагане на биомаса под действието на висока температура, за получаване на висококалоричен газ показва, че утайка на старозагорската станция е изключително подходяща за целта, тъй като структурата й и количеството въглеводороди в нея са оптимални за термична деструкция.

Иновативна разработка на Елфи Тех ЕООД и анализите на експерти на база тестови изпитвания показват, че процесите за получаване на висококалоричен газ получен от утайката са високоефективни, екологично приемливи, икономически рентабилни и приложими за промишлено внедряване.

* * *

Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за 'вкарването' на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката. От 29 години ръководи фирма за физико-химични водни технологии ЕлфиТех ООД - Стара Загора, която е произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

Елфи Тех ООД е с предмет на дейност електрохимия. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията са базирани на електро-химични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света. В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електро-химични високо енергийни технологии.

Търговско-промишлена палата Стара Загора съдейства активно за развитието и за разширяване на приложението на електрофизичните и физико-химичните технологии на Елфи Тех ООД. Проф. Жеко Ганев е член на Палатата, където завежда сектор Иновации.

Още новини