Начало Новини Актуално ВиК - Стара Загора ще строи нов водопровод по ул. Христо Ботев

ВиК - Стара Загора ще строи нов водопровод по ул. Христо Ботев

Актуално

През 2010 г. ВиК - Стара Загора ЕООД започва III фаза от водно-инвестиционния си проект за подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на града. Тази трета фаза включва довършване на реконструкцията и модернизацията на външната водоснабдителна система Ягода и довършване на реконструкцията на най-аварийната част от вътрешната водопроводна мрежа на града, казва главният инженер на дружеството инж. Стоян Балев.

До момента са подменени 43 километра вътрешна и външна водопроводна мрежа, с което бяха постигнати двете основни цели на проекта - да се премахне водният режим и да се намалят общите загуби на доведената до града питейна вода под 50%.
С осъществяването на третата фаза от проекта ВиК - Стара Загора ще повиши енергийната ефективност на използваните машини и съоръжения и ще реши някои проблеми вътре в самия град. С останалите средства от 1 800 000 евро ще се подмени още един магистрален клон на водопреносната мрежа на града по ул. Христо Ботев. Проектът предвижда използването набезизкопна технология, за да се възпрепятства възможно най-малко движението по улицата. Подмяната на клона ще подобри качеството на питейната вода в района, тъй като ще отпаднат от експлоатация 2 километра стари и с отдавна изтекъл срок на годност азбестоциментови водопроводи. Модернизацията на външната водоснабдителна система включва промяна на начина на ел. захранване на помпените станции, която ще подобри експлоатацията на системите, пише вестник Национална бизнес поща.
През първата фаза от осъществяването на проекта беше извършена цялостна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на Стара Загора, както и на част от магистралните водопроводи от зоновите водоеми до града и на част от довеждащия водопровод Дунавци. Втората фаза включваше частична реконструкция и модернизация на вътрешната водоснабдителна система Ягода и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на Стара Загора. Водно-инвестиционният проект на Стара Загора е финансиран с кредит от 9 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие с до-финансиране със собствени средства от ВиК - Стара Загора в размер на 2.3 млн. евро.

Още новини