Начало Новини Актуално ВиК ЕООД ще инвестира в Казанлък над 600 000 лева

ВиК ЕООД ще инвестира в Казанлък над 600 000 лева

Актуално

ВиК инвестира КазанлъкПълна подмяна на водопроводи по важни улици в Казанлък предвижда Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора. Инвестиционните намерения на дружеството за 2013 г. са в размер на близо 630 хил. лева. Те предвиждат пълна подмяна на водопровод на ул. Капрони, като стойността на вложените средства са от порядъка на 330 хил. лева.

Преди ремонта и асфалтирането на бул. 23 Пехотен Шипченски полк, за което Община Казанлък заложи в Инвестиционната си програма 352 хил. лева, ВиК ще извърши подмяна на водопровода по улицата. Реконструкцията на булеварда обхваща отсечката от бул. Розова долина до надлеза Кремона, съобщиха от пресцентъра на Общината. Подмяната на водопроводите ще бъде извършена по безизкопна технология.

Сътрудничеството и ползотворното взаимодействие между Община Казанлък, Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора и Район Казанлък, имат положителен социален ефект за населението. В резултат на настояване на кмета и на извършени технически мероприятия и инвестиции от дружеството, повече от една година цената на водата в няколко населени места на територията на община Казанлък е намалена почти наполовина. Така за Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена и Черганово, където живеят близо 10 000 души, цената на питейната вода падна от 1,71 лв. на куб. м на 0.95 лева на куб. м без ДДС. От 1 април 2012 г. към тях се присъедини и с. Шейново, в което живеят около 2 000 души.Тези села ползват вода, подавана основно по гравитачен път, а помпажната вода съставлява малък процент от общото водоподаване към тях. ВиК ЕООД – Стара Загора, след анализиране на възможностите, си позволи да поеме този процент помпажна вода за своя сметка, което доведе до намаляване на в сметките за вода на над 12 000 жители на общината.

ВиК ЕООД – Стара Загора, има инвестиционна програма, която е съгласувана с общинското ръководство на Казанлък, за подобряване качеството на водоподаване към населението. Дружеството подмени със свои средства 1 000 м водопроводна мрежа в кв. Васил Левски, 400 м водопровод по ул. Александър Стамболийски и 1 000 м водопровод по ул. Петьо Ганин. Смяна на водопроводната мрежа по безизкопна технология бе извършена по бул. Александър Батенберг - от бул. Розова долина до ул. Д-р Христо Стамболски.

Предвид трайното засушаване през 2012 г. ВиК- Стара Загора изгради допълнителни кладенци за помпажна вода с цел предотвратяване на воден режим в община Казанлък. Независимо от сушата през миналата година, до режим на водата не се стигна, благодарение на новите кладенци и съгласуване на действията на водното дружество с ръководството на Община Казанлък.

В резултат на подменените водопроводи през 2012 г., броят на авариите във водопроводната мрежа спрямо предходните години е намален с 20%.

ВиК ЕООД – Стара Загора ще продължи да развива своята политика на инвестиции в обновяване на водопроводната система, като по този начин ще бъде подменена старата и амортизирана система, с което авариите и загубите на вода ще бъдат сведени до минимум.

Още новини