Начало Новини Актуално VII Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране - Стара Загора, 23-24 април

VII Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране - Стара Загора, 23-24 април

Актуално

професионално образованиеОбщина Стара Загора и Регионалното управление на образованието в Стара Загора, в партньорство с Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Клуб на работодателя Стара Загора, организират VII Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2019, адресирана към всички кандидат-гимназисти, техните родители и представители на бизнеса. Тя ще се проведе в периода 23 - 24 април 2019 г. в Стара Загора. 

За първи път тази година Панорамата ще се проведе паралелно в няколко общински центове на област Стара Загора и ще бъде с продължителност два дни. Това ще я доближи до учебните заведения, бизнеса и гражданите. Друга новост е провеждане на изложението на професионалните гимназии и партниращите им фирми в Стара Загора и на още няколко места на открито, което ще даде възможност да бъде посетено от много повече граждани. В кръглата маса, която ще се проведе във втория ден на Панорамата, ще участват представители на всички професионалните гимназии от областта, на бизнеса, на институциите, имащи отношение към образованието и други гости. На нея ще се обсъждат актуални въпроси на образованието, а обобщените предложения и становища ще бъдат насочени към съответните институции. 

Панорамата има за цел да подпомогне младите хора да направят своя информиран избор на професии и специалности, съобразени с нуждите на пазара на труда в региона. 

Професионални гимназии от градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Мъглиж, Гълъбово, Павел баня, Гурково и Николаево ще имат възможност да представят своите учебни заведения чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, модели и рекламни материали. За четвърта поредна година на Панорамата ще бъде представен и бизнесът от регион Стара Загора, където учениците от професионалните гимназии ще имат възможност да се обучават практически, вкл. чрез дуално обучение, а след като завършат средното си образование, ще могат да започнат трудовата си кариера. 

Проблемът с качеството на човешките ресурси е оценен от бизнеса като най-важен за фирменото развитие към момента. Затова ТПП - Стара Загора работи активно за неговото разрешаване, чрез съдействие за осъществяване на по-тясна връзка бизнес - образование. Тази Панорама е чудесна възможност за представяне на фирмите от региона пред ученици и родители като добър избор за тяхната бъдеща трудова реализация.

За това се обръщаме към ръководителите на заинтересованите предприятия с призив:

1. Да се представите в изложението на Панорамата на 23-24 април на посочените места в различните градове на щанда на партньорската си професионална гимназия, с информационни материали, вкл. с презентатор. Да присъствате на тържественото откриване на Панорамата, което ще бъде на 23 април от 10:30 ч. на обявените места.  

2. Да участвате в Кръглата маса, която ще се проведе в Стара Загора на 24 април, от 10 ч. в зала Славейков  на Община Стара Загора, да поставите вашите въпроси и да участвате в дискусията.  

Само с активни общи усилия бихме могли да променим в положителен аспект развитието на професионалното образование!

За допълнителна информация, заявки и координация на участието ви в Панорамата можете да се обръщате с обратен имейл или на телефоните на Палатата към Светослава Павлова - 042 626297, 0888 718677.

Още новини