Начало Новини Актуално VIES декларации се подават само по интернет

VIES декларации се подават само по интернет

Актуално
Декларации по интернет

Фирмите, регистрирани по закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), които имат задължението да подават VIES декларации, могат да го направят единствено по интернет, съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите (НАП).

От тази година дружествата, които са извършили вътреобщностни доставки, такива като посредник в тристранна операция или доставки на услуги с място на изпълнение друга държава членка на ЕС, подават до 14 число на календарния месец: VIES декларация за извършените доставки, дневници за покупки и продажби и справка декларация по ЗДДС, само по Интернет, задължително подписани с електронен подпис.
От месец феруари лицата подали своите документи по Интернет ще получават автоматично на посочените от тях електронни адреси за кореспонденция, линк към страница, от където те ще могат да проверят статуса на изпратените документи и резултата от това. Служителите на  Агенцията за приходите няма да изпращат протоколи за потвърждение на приетите декларации и дневници по ДДС към задължените лица. На място в Офисите на НАП няма да се приемат VIES декларации записани на електронен носител.
Към настоящия момент промяната засяга 8 166 фирми регистрирани по ДДС в Старозагорска област.

Още новини