Начало Новини Актуално Видът на осигуряването може да се промени до 31 януари

Видът на осигуряването може да се промени до 31 януари

Актуално

вид осигуряване промениВидът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година след подаване на декларация по утвърден образец. Срокът за подаване на документа е 31 януари 2013. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд Пенсии на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд Общо заболяване и майчинство.

Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове (болнични), без трудова злополука и професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

От Националната агенция за приходите (НАП) напомнят, че при започване или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок до 7 дни. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година, същите не могат да променят избрания и деклариран вид осигуряване. Той може да се променя за всяка календарна година само с подаването на декларация по образец, в случая до 31 януари 2013 г. Декларациите се подават в офисите на НАП лично, чрез упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка.

Самоосигуряващите се лица дължат ежемесечно осигуровки, които се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (пример, осигуровките за януари се внасят до 25 февруари). Вноските се плащат задължително по ЕГН на лицето, а не по Булстат.

Лицата, които не са осигурени на друго основание (например, трайно безработни, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, студенти над 26г. и др.), заплащат за своя сметка към бюджета здравноосигурителна вноска от 16,80 лева. Тя се внася също до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна или на място в офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък.

Още новини