Начало Новини Актуално Ветропарковете в Шабла и Камен бряг остават собственост на Енел

Ветропарковете в Шабла и Камен бряг остават собственост на Енел

Актуално
ветропаркове енел

На 15 март Enel S.p.A. (Enel) обяви, че е постигнато споразумение с Contour Global LP (ContourGlobal) за продажбата на целия капитал от регистрираните в Холандия компании Maritza East III Power Holding BV и Maritza O&M Holding Netherland BV, които притежават съответно 73% от капитала на българската Енел Марица Изток 3 АД.

Енел Марица Изток 3 АД от своя страна е собственик на въглищната електроцентрала с инсталирана мощност от 908 MW (ТЕЦ Енел Марица Изток 3) и 73% от акционерния капитал на българската Енел Оперейшънс България АД, която отговаря за експлоатацията и поддръжката на ТЕЦ Енел Марица Изток.

Двата ветрени парка, в Шабла и в Камен бряг, остават собственост на Енел -България. ТЕЦ ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 ПОДАВА ОКОЛО 10% ОТ ОБЩАТА ИНСТАЛИРАНА ЕНЕРГИЙНА МОЩНОСТ У НАС През 2010 г. централата отчете приходи от около 231 милиона евро и EBIT (печалби преди лихви и данъци) от около 69 милиона евро, пише вестник Национална бизнес поща.

Contour Global ще плати на Enel 230 милиона евро общо за компаниите. Стойостта в края на отчетния период за 100% от акционерния капитал на разглежданите компании се оценява на 535 МИЛИОНА ЕВРО, КОЕТО СЪОТВЕТСТВА НА 0,59 МИЛИОНА ЕВРО 3AMW.

Сделката е част от плана за продажба, обявен от Enel на пазарите, като ще намали общия консолидиран финансов дълг на Enel с около 450 милиона евро, според оценка при затварянето. Очаква се тя да бъде приключена до юли 2011 г., което ще стане след получаването на необходимите разрешения от съответните органи.
Междувременно Бордът на директорите на компанията одобри резултатите за 2010 г. - приходи в размер на 73.377 млн. евро (64.362 млн. през 2009 г.), и ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ, ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И АМОРТИЗАЦИИ В РАЗМЕР НА 17.480 МЛН. ЕВРО (16.371 млн. през 2009 г.). Печалбата преди лихви и данъци е 11.258 млн. евро (11.032 млн. през 2009 г.). Общо предложените дивиденти за 2010 г. са 0.28 евро на акция, от които 0.10 евро на акция, изплатени като частични дивиденти през ноември 2010 г. Според бизнес план за периода 2011 - 2015, представен пред финансовата общност, печалбата преди данъци, финансови разходи и амортизации се очаква ДА ДОСТИГНЕ 17.4 МЛРД. ЕВРО ПРЕЗ 2011 Г., 18.5 МЛРД. ПРЕЗ 2013 Г. И 20 МЛРД. ПРЕЗ 2015 Г. Фулвио Конти, гл. изп. директор и генерален мениджър на Enel, заяви, че е много доволен от резултатите, постигнати през 2010 г., които за пореден път надхвърлят очакванията на пазара. Стратегическото позициониране на Групата и финансовата й стабилност ни дават възможност да гледаме към бъдещето с увереност, като същевременно продължаваме да следваме, с отговорност и решителност, нашите усилия за изпълнение на бизнес плана, който ще гарантира растеж на приходите, както и повече от задоволителна възвръщаемост за нашите акционери през следващите пет години, заяви той. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ПРОДАДЕНА ОТ ГРУПАТА ENEL ПРЕЗ 2010 Г., ВЪЗЛИЗА НА 309.0 TWH, което е увеличение от 21.0 TWh в сравнение с 2009 г. То се дължи до голяма степен на продажбите в чужбина - франция, Русия и страните от Латинска Америка. Тези фактори са били частично компенсирани от намалелия обем на продажбите в Италия (-14,0 TWh) поради по-ниските продажби на бизнес потребители на свободния пазар и на потребители на добре за щитени пазари.
Нетното количество електроенергия, произведено от Enel Group през 2010 г. възлиза на 290,2 TWh (+8,4% спрямо предходната година), от което 81,6 TWH Е ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИЯ И 208,6 TWH В ЧУЖБИНА. От нетната електроенергия, произведена от централите на Enel Group в Италия и в чужбина, 54.0% е от топлоелектрически централи, 31.8% от възобновяеми източници (водни, вятърни, слънчеви, геотермални, биомаса и комбинирано производство) и 14.2% от ядрена енергия.

Още новини