Начало Новини Актуално ВЕЦ Своге работи успешно с 9 централи с обща мощност от 25,6 мегавата

ВЕЦ Своге работи успешно с 9 централи с обща мощност от 25,6 мегавата

Актуално

ВЕЦ Своге ООД включва две функциониращи малки водни електроцентрали (МВЕЦ) и още седем в процес на изграждане, които са първите от руслов тип в България и на Балкансия полуостров. ВЕЦ Своге ООД реализира 3,26 млн. лв. приходи от продажба на електроенергия за 2009 г., което е 8 пъти повече от 419 хил. лв. за 2008 г., показват данни на дружеството.

При тези съоръжения коритото на реката се прегражда с бент, като се създава рибен проход. Има и подвижни клапи за регулиране нивото на водите. При пълноводие клапите се отварят и се избягва рискът от повишение на нивото на водата в бента, както и от задържане на утайки и плаващи предмети. Когато дебитът на р. Искър падне под 6 куб. м/сек. централите няма да работят и водите ще преминават над бентовете и през рибния проход.

От финансовите отчети на ВЕЦ Своге става ясно още, че загубата на дружеството за 2009 г. намалява до 1,92 млн. лв., спрямо 3,85 млн. лв. загуба за 2008 г. Активите в края на 2009 г. са 62 млн. лв. спрямо 55 млн. лв. в края на 2008 г., информира Investor.bg.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизации е 2,3 млн. лв., като разходите за амортизации през 2009 г. са за 2,02 млн. лв., а тези за лихви за 2,25 млн. лв.

Към 31 декември 2009 г. дружеството има 18 служители. След като в средата на 2008 г. бе пуснат в експлоатация МВЕЦ Лакатник, от лятото на 2009 г. работи и МВЕЦ Свражен, като така е изпълнен първият етап от предвидената инвестиция.
Във втория етап, който ще започне през 2010 г., ще стартира изграждането на МВЕЦ Оплетня, МВЕЦ Прокопаник и МВЕЦ Церево.
Общата инсталирана мощност на всички девет централи от проекта е 25,6 MW, с очакваното годишно производство на зелена енергия от тях от около 145 млн. kWh. Проектът за малки ВЕЦ по Искър е на обща стойност 115 млн. евро, като ЕБВР ще рефинансира проекта със 75 млн. евро.
Проектът се изпълнява от смесеното дружество ВЕЦ Своге, акционери в което са община Своге (с дялово участие от 10%) и Петролвилла България АД (с 90%), дъщерна компания на италианската Petrolvilla Group.

Още новини