Начало Новини Актуално Възобновяване на възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 3 – за национални и европейски патенти о

Възобновяване на възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 3 – за национални и европейски патенти от Фонда за МСП

Актуално

Патентно ведомство на Република България, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), информират заинтересованите лица, че се възобновява възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 3 по Фонда за малки и средни предприятия, считано от 21.05.2024 г.

Фондът за МСП (Ideas Powered for Business SME Fund) е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост. Той представлява инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и обхваща периода от 22 януари 2023 г. до 6 декември 2024 г.

Фондът предлага финансова подкрепа под формата на ваучери за МСП, установени в Европейския съюз, като създава по-добри рамкови условия за конкурентоспособност и насърчава предприемачеството.

*Ваучер 3 - предоставя възможност за възстановяване на 75% от таксите, начислявани от националните патентни ведомства при подаване на национални и европейски заявки за патент и проучване на предшестващото състояние на техниката. През 2024 г. за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50 % от правните разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент, до максимум от 2 000 EUR.

Повече информация за инициативата можете да намерите на страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) за Фонда за малките и средни предприятия.

Още новини