Начало Новини Актуално Възможност за устойчива заетост на хората с увреждания

Възможност за устойчива заетост на хората с увреждания

Актуално
1Бюро по труда0911В Бюрото по труда в Стара Загора се набират заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания по новия Компонент II на проект Обучения и заетост за младите хора – за лица до 29 години включително, и по новия компонент II на проект Обучения и заетост – за лица над 29 години. И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 (ОП РЧР).
Със средства от програмата ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок,ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.
Заетостта на безработните лица с трайни увреждания ще може да се предшества от професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери според изискванията на заявката и след одобрение на кандидата.
Ако сте работодател от територията на общини Стара Загора и Опан – посетете Дирекция Бюро по труда – Стара Загора, стая 108 от 08.30 до 17.00 часа и страницата на Агенция по заетостта - www.az.government.bg, рубрика ОП РЧР 2014-2020

Още новини