Начало Новини Актуално Възможност за безвъзмездна помощ по мярката Технологична модернизация за закупуване на апаратура и софтуер за разработва

Възможност за безвъзмездна помощ по мярката Технологична модернизация за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти

Актуално
Микро, малките и средни предприятия (МСП) в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ по мярката Технологична модернизация за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. Ако става въпрос за микро фирми, те могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките компании е 350 хил. лв., а за средните - 700 хил. лв. Със средствата могат да се купуват машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%. Подаването на проектите ще става изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020, а срокът за това е 21 септември (включително).

Процедурата е насочена предимно към производствени фирми - за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.

Схемата е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа. Чрез нея в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв., докато максималният се определя на база големинат аи нуждите на кандидатите.

 Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят разходите и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП, коментира министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер.

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Задължително условие е кандидатите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г.

До края на годината по българския НПВУ се очаква да стартира още една процедура за подкрепа на производствените инвестиции - за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергията.

Още новини