Начало Новини Актуално Въвежда се целодневно обучение за децата от 4 клас

Въвежда се целодневно обучение за децата от 4 клас

Актуално

целодневно обучение деца 4 класОт новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от 4 клас на държавните и общинските училища. Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия.

От 2010 г. целодневната организация на учебния ден беше въведена поетапно за учениците от първи до трети клас. Този процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището. Наред с това, наличието на втори учител (възпитател) създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

Днешното решение на Министерски съвет създава предпоставки за обхващане в целодневна организация на учебния ден на около 32 000 ученика от 4 клас. Необходимите средства – 4,8 млн. лева, са осигурени по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката. Тук не са включени пътуващите ученици от средищните училища, чието финансиране става по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съобщиха от правителствената пресслужба.

Прието беше и допълнение в ПМС 33/2013. С него се регламентира възможност на училищно ниво да бъде взето решение за отпускане на стипендии и на ученици само с един родител. Промяната не изменя реда за определяне на средствата от държавния бюджет за стипендии и ще бъде прилагана от училищата в рамките на разчетените им средства за стипендии.

Още новини