Начало Новини Актуално Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. е 24,
с 65 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 3 по-малко, или с 11.1%, а жилищата в тях намаляват със 127, или с 66.1% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 70.9%, с тухлена - 12.5%, с панелна - 8.3% и с друга - 8.3%. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив - 163 сгради с 533 жилища, и Бургас - 138 сгради с 472 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (80.0%), следват тези с шест и повече стаи (9.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 4.6%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. е 5 629 кв. м, или с 66.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ намалява с 63.0% и достига 4 697 кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 86.5 кв. м през второто тримесечие на 2021 г. на 86.6 кв. м през същото тримесечие на 2022 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 183.3 кв. м, и Монтана - 175.6 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 65.4 кв. м, и Варна - 83.2 кв. метра.

 

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Документи за сваляне

Още новини