Начало Новини Актуално Въведени в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г.

Въведени в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г.

Актуално

НСИПо предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. е 13, с 64 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са със 7 повече, или със 116.7%, а жилищата в тях се увеличават с 28, или със 77.8% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. със стоманобетонна конструкция са 76.9% и с тухлена – 23.1%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.9%), следват тези с три стаи (32.8%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 1.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 101 сгради с 569 жилища, Пловдив - 63 сгради с 211 жилища в тях, и Бургас - 56 сгради с 369 жилища в тях.

jilishta

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора по тримесечия

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. е 6 398 кв.м, което е със 102.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ се увеличава със 108.2% и достига 5 521 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 87.8 кв.м през второто тримесечие на 2018 г. на 100.0 кв.м през същото тримесечие на 2019 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 225.5 кв. м, и Силистра - 192.8 кв. м, а най-малка - в областите Благоевград – 56.2 кв. м, и Велико Търново - 64.3 кв. метра.

Методологични бележки

  • Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.
  • В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  • Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.
  • Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.
  • Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.
  • Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Още новини