Начало Новини Актуално Въведени са нови срокове за подаване на осигурителните декларации 1 и 6

Въведени са нови срокове за подаване на осигурителните декларации 1 и 6

Актуално

нови срокове подаване декларацииОт началото на тази година две от най-често подаваните осигурителни декларации - образец 1 и образец 6 ще се изпращат от работодателите в НАП в един и същи срок. Според промените в законодателството, в повечето случаи, това трябва да става ежемесечно до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, попълнени в тях.

С уеднаквяването на сроковете декларации образец 1 и образец 6 ще постъпват в НАП едновременно. По този начин се улесняват клиентите на приходната администрация, но и се намалява броят на случаите, при които има невнасяне на осигурителни вноски и същевременно получаване на обезщетения.

Декларация образец 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите (ГВРС) на осигурените лица и облагаемия доход. Декларация образец 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване, УчПФ, ДЗПО, здравното осигуряване, фонд ГВРС и за удържания авансово данък върху доходите от трудови правоотношения на физическите лица.

Промяната на сроковете за подаване на осигурителните декларации е във връзка с променените срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски. От 1 януари 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това, при превод на пари към бюджета отпаднаха всички над 50 кода за вид плащане, с изключение на два - 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.

Образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, може да видите на интернет страницата на НАП.

Още новини