Начало Новини Актуално Васил Щонов: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е най-ефективната централа в България и продължава работа

Васил Щонов: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е най-ефективната централа в България и продължава работа

Актуално

- Господин Щонов, ще продължи ли работата си ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 след изтичането на договора с НЕК през февруари тази година?

- Няма друго решение освен това да продължим работата си. След като изтече договорът ни с НЕК през февруари 2024 г., излизаме на пазара и продължаваме да работим на пазарен принцип, когато цените на електроенергията са по-високи от нашите разходи. Когато цените са по-ниски от нашите разходи, и ако не сме се хеджирали успешно в чужбина, няма да работим.

Имаме добри очаквания за представянето си на свободния пазар по няколко причини. На първо място, нашите разходи са по-ниски от тези на другите централи, както по отношение на променливи, така и по отношение на общи разходи, които включват и фиксираните разходи за хора и поддръжка. Себестойността на нашата електрическа енергия е с 10 - 25 лева на MWh по-ниска от тази на ТЕЦ Марица изток 2 и на ТЕЦ AES Гълъбово. Централата ни е най-ефективната в комплекса Марица изток.

- Каква конкретно е себестойността на ел. енергията, произведена от централата?

- Себестойността на нашата продукция е 125 евро на MWh. За сравнение, на ТЕЦ Марица изток 2 себестойността е 130 евро на MWh, а на останалите централи близо 140 евро на MWh, при текущата цена на въглеродните емисии от 75 евро/тон. Ако цените се качат над 125 евро на MWh, ние ще работим и то ще бъдем значително преди останалите две централи.

- Имате ли притеснения за излизането си на свободния пазар?

- Очакваме да има справедлив пазар за всички централи в България. Оптималният подход, за да продължи да съществува индустрията в България, е държавата да помогне на трите големи въглищни централи по малко – тоест, да има плащания за капацитет. Това е възможно. Говорим за сравнително малки плащания за капацитет, така че през следващите години да осигурим стабилност на енергийната система. Механизмът за капацитет трябва да се въведе пропорционално и еднакво за всички централи, които спазват екологичните норми. Притесненията ни идват от това, че държавата може да измисли някаква помощ за ТЕЦ Марица изток 2 или пък централата да продължи да си работи на загуба. Тогава няма да има справедлив пазар и потребителите на електроенергия ще плащат повече.

- Означава ли това, че ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 ще работи до края на годината на по-нисък капацитет?

- През 2022 г. всички централи имахме рекордни резултати. Въглищните централи в България произведоха 20 тераватчаса нетна електроенергия през 2022. През 2023 г. въглищните централи произведоха под 11 тераватчаса електроенергия. Очакванията за 2024 г. са да се произведат общо 6 тераватчаса от въглища за цялата година, главно заради по-топлото време, ниската цена на газа и намаленото индустриално производство.

Ако тенденциите се запазят същите – евтин газ и внос на електроенергия произведена от газ от Гърция и Румъния, тогава ще има нужда само от една централа в България с големината на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Това обаче се нарича краткосрочно мислене и не взема предвид стабилността на енергийната система.

Изникват въпросите: Какво ще стане, ако дойде тежка зима? Ако икономиката расте по-бързо от очакваното? Ако цената на газа се повиши или ако някой от реакторите на АЕЦ Козлодуй излезе в по-дълъг ремонт? Гарантирането на сигурността на енергийната система и енергийната независимост на България е въпрос на политика, която е в компетенциите на Министерството на енергетиката.

- Основният въпрос, който вълнува хората, работещи при Вас, е ще запазят ли работните си места?

- Очаква се, както казах, да работим по-малко. По тази причина на първо място ще намалим разходите за поддръжка на централата, и особено разходите към външни фирми, и ще се стараем да запазим позициите на служителите. Ако цените продължат да падат и няма подкрепа от държавата с цел гарантиране сигурността на системата, може да бъдем принудени да затворим част от централата. На този етап, нашата цел е да убедим държавата да гледа на енергийната сигурност на България в дългосрочен план и да стимулира най-ефективните централи (като ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3), а не да разглеждаме съкращения на персонала.

- Каква е Вашата преценка като специалист в енергетиката – прекалено високи ли са разходите на въглищните централи?

- Разходите на централите за въглища, варовик и други консумативи са много ниски, около 30 евро на мегаватчас. Това е по-евтино от слънчевата и от вятърната енергия. Проблемът е цената на въглеродните емисии, които добавят още 95 евро на мегаватчас. Тъй като въглищните централи отделят 4 пъти повече въглероден двуокис от газовите централи, това повишава цената неимоверно много. Ако цената на газа продължи да бъде толкова ниска, колкото е в момента, ние ще внасяме ток, произведен в газови централи в Гърция и Румъния, и за въглищните централи не би имало никакво бъдеще, нито в България, нито в чужбина. Ако цената на газа се повиши на европейските борси, тогава въглищата ще бъдат конкурентоспособни.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е най-ефективната централа в България. Модернизирана е, отделя съвсем малко вредни емисии и защо да затваряме? Ако се появи пазар, ще работим със сигурност. Тогава ще бъдем с резултати пред ТЕЦ Марица изток 2 и ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово.

- Ще могат ли фотоволтаиците през следващите години да заместят в енергийния микс въглищните централи?

- Въглищните централи не могат да бъдат заместени от зелена енергия. Единственото, което може да ги замести, са газовите централи. Дори допълнителни инвестиции в ядрена енергия не са достатъчни, защото ядрените реактори нямат тази гъвкавост, която е нужна, за да се балансират възобновяемите източници. Ако България иска да бъде енергийно независима като държава, трябва да помага на въглищните централи дотогава, докато се построят големи газови мощности. Друг вариант няма.

- В стария Национален план за възстановяване и устойчивост имаше предвидена газова централа, но тя беше отхвърлена. Защо?

- Тогава имаше достъп само до руски газ, през една тръба, и цената беше висока и непазарна. В момента обаче нещата стоят по друг начин. Имаме газова връзка с Гърция, с Турция, достъп до газ. Ние, като американска компания, не разчитаме на руски газ, а на тръбен такъв от Азербайджан или втечнен газ. Вече има разнообразен достъп до газ, от 3 независими източника, тръби, по които може да дойде. Освен това цената на газа е три пъти по-ниска, отколкото беше преди година и се очаква да продължи да бъде ниска.

- Собствениците на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 биха ли инвестирали в газова мощност?

- Да, разбира се. Проблемът обаче е, че ако в момента започне да се строи газова мощност, тя ще бъде готова след 4 години и не е ясно колко години ще може да работи, преди ЕС да реши да затвори и газовите централи. Много е трудно да се инвестира в централа, която има прогнозен живот от 25 години, а може да се окаже, че ще бъде използвана само 10 или 15 години. Именно тук е пак ролята на държавата, да създаде инвестиционен климат за нова голяма и ефективна газова централа, която ще експлоатира 10-15 години и ще позволи устойчиво развитие на възобновяемите източници на електроенергия. Надяваме се да срещнем разбиране по този стратегически въпрос, иначе ще се превърнем в нетни вносители на електроенергия и ще има голяма волатилност на цените за бизнеса.

- Подали сте четири инвестиционни предложения в Министерство на енергетиката във връзка със средствата по Фонда за справедлив преход. Какво представляват те?

- Ние сме в бизнеса, за да генерираме ел. енергия. Дали това ще бъде от слънчеви централи, батерии, изгаряне на отпадъци или газ - няма значение. Затова сме подали и четирите инвестиционни предложения. Нито едно от тези инвестиционни предложения, с изключение на фотоволтаиците, не работи без помощ от Фондовете за справедлив преход. Батериите за съхранение на енергия са прекалено скъпи без субсидии, особено ако са раздробени в много малки проекти, където не може да се постигнат добри цени от доставчиците поради липса на обем (scale). Същото се отнася и за газовата инфраструктура, както и за инсталацията за изгаряне на отпадъци.

Източник: Divident.EU

Още новини