Начало Новини Актуално ВАС разреши изграждане на депото за отпадъци край с. Ракитница

ВАС разреши изграждане на депото за отпадъци край с. Ракитница

Актуално

С Решение Nо 722 от 01.16.2012 г. Върховният административен съд (ВАС) на Република България - Трето отделение, ОТМЕНИ решение Nо 154 от 04.07.2011 г. на Административен съд - Стара Загора, и ОТХВЪРЛИ като неоснователна жалбата на Инициативен комитет от село Ракитница.

Тя е подадена от председателя Генчо Иванов против решение по оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево, на площадка Ракитница-изток с възложител Сдружение с нестопанска цел Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора.

В аргументите на решението на ВАС, което не подлежи на обжалване, е записано, че са спазени изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци... Планираните дейности с отпадъци не са свързани с отделянето на прах и не се очакват интензивно миришещи вещества, които съобразно посоката и скоростта на вятъра биха могли да застрашат от замърсяване жилищните зони на село Ракитница.

Искам да изкажа съжаление на разочарованите от решението на Върховния административен съд, но то е полезно за гражданите на 12-те общини от Старозагорска област, плюс Твърдица, от което зависи сметоизвозването, чистотата и хигиената на населените места - коментира за медията ни първият зам.-кмет на Община Стара Загора Йордан Николов, който е и председател на Сдружението с нестопанска цел Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора. - Освен това всички ние търпим сериозни санкции затова, че нямаме изградено регионално депо. Важно е решението, защото по-бързо ще стартира процедурата по изпълнение на проекта и усвояване на европейските средства в размер на 52 000 000 лева. Важно е, защото старозагорци няма да плащат санкции в размер на един милион и половина лева годишно, които растат пропорционално за следващите години.
С решението на ВАС Община Стара Загора незабавно предприема необходимите дейности по изпълнението на проекта за построяване на депо за отпадъци. На предстоящата сесия на Общинския съвет ще се внесе предложение за промяна на предназначението на имоти публична общинска собственост и изграждането на тях на подземен електропровод.

Подобни казуси ще бъдат предприети и от общинските съвети в Гурково, Казанлък и Гълъбово, където ще се изграждат претоварващи станции. Следва изпълнението на регламентираните процедури по проекта.
Вчера кметът Живко Тодоров уговори среща в Министерството на околната среда и водите, за да се получат от извора необходимите инструкции за най-бърза и ефективна работа и се спазят всички срокове.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини