Начало Новини Актуално ВАС и КЗК потвърдиха избора на изпълнител на реконструкцията на учебни заведения в Стара Загора

ВАС и КЗК потвърдиха избора на изпълнител на реконструкцията на учебни заведения в Стара Загора

Актуално

С Определение №1883/12.02.2010 г., по Административно дело №1684/2010 г. Върховният административен съд (ВАС) на Република България остави в сила определението от 15.12.2009 г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по преписка №КЗК-1085/2009 г., с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя Консорциум Стройгруп 2009 Стара Загора за налагане на временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Тя е с предмет: Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на община Стара Загора по договор BG161P0001/1/1-01/2007/016 с Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, съобщиха от пресцентъра на община Стара Загора.
Определението на Върховния административен съд не подлежи на обжалване. По силата на чл.41, ал.4 от Закона за обществените поръчки възложителят /кметът на Община Стара Загора/ сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.
С Решение №134/11.02.2010 г., по преписка №КЗК-1078/1085/2009 г. на Комисията за защита на конкуренцията са оставени без уважение жалбите на Енемона и партньори ДЗЗД - София и на Консорциум  Стройгруп 2009 Стара Загора срещу Решение №РД 25-2653/19.11.2009 г. на кмета на Община Стара Загора за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на община Стара Загора по договор BG161P0001/1/1-01/2007/016 с Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.
Със същото решение Комисията за защита на конкуренцията постановява, че възложителят /кметът на Община Стара Загора/ законосъобразно и правилно е класирал на първо място Консорциум Загорастрой - Стара Загора.
Горепосочените две решение са публикувани на интернет-страниците на ВАС и КЗК.

Още новини