Начало Новини Актуално Върховният административен съд спря сливането на Х c IХ училище

Върховният административен съд спря сливането на Х c IХ училище

Актуално

Върховният административен съд (ВАС) насрочи Административно дело 93369/2012 на 06.11.2012 г. в 14 часа срещу заповедта на министъра на образованието, младежта и науката от 18 юни т.г. за преобразуване на Х ОУ Св.Св. Кирил и Методий и IХ ОУ Веселин Ханчев в IХ ОУ Веселин Ханчев - Стара Загора.

Делото е образувано по жалба на помощник-директора на IХ ОУ Светла Манолова и учителката по български език и литература Милена Димитрова. В мотивите си до ВАС те оспорват коректността на министерската заповед за сливане на двете училища в едно преобразувано училище В. Ханчев. Аргументите на дамите, изложени в 6 пункта, визират кметски заповеди, решения на Общинския съвет и становища на Регионалния инспекторат по образование, които не съответстват с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и с Кодекса на труда, пише вестник Старозагорски новини.

Истинската причина да предприемем тази стъпка е, че в резултат на всички административни действия, в крайна сметка на практика имаме учениците само на едно училище - каза пред медията ни на 10 юли т.г. Светла Манолова. - Факт е, че голяма част от учениците на Х ОУ са със специални образователни потребности (СОП) и съвсем правилно и резонно от новата учебна година те ще бъдат разпределени във всички градски училища. Същото се отнася и за децата от социалните домове. Родителите на малкото останали ученици пък ги записаха в други, по-квалитетни училища. Така заплахата от двете педагогически колегии да остане една е реална. Затова търсим варианти да се запази старото статукво и да си осигурим хляба.

Както за съжаление медията ни предрече, с даване ход на делото от ВАС автоматично се стопират всички процедури по преструктуриране и пребазиране на двете училища, докато съдът се произнесе.

Насроченото дело от ВАС спира изпълнението на решението на Общинския съвет за преобразуване на двете основни училища - IX и X, в ново - уточни Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора. - В правомощията на Общинския съвет обаче е да предоставя по целесъобразност собствения си сграден фонд на общинските училища. В изпълнение на Решение 232 от 31 май 2012 г., след проведено заседание с директорите на училищата е създадена организация за преместване на X ОУ Св. Св. Кирил и Методий и на Вечерно СОУ Захари Стоянов от сградата на ул. Августа Траяна No 68 в сградата на IX ОУ Веселин Ханчев, находяща се на ул.Ангел Кънчев No 82, считано от 15.07.2012 г. След изпълнение на довършителни ремонтни дейности предстои преместване и на IV ОУ Кирил Христов в сградата на X ОУ Св. Cв. Кирил и Методий, считано от 15.07.2012 г. До 3 август т.г. директорите на четирите училища следва да разпоредят инвентаризация на имуществото и документалното му оформление.

Още новини