Начало Новини Актуално Въпроси на кадастъра на Стара Загора ще бъдат обсъдени на среща между спeциалисти

Въпроси на кадастъра на Стара Загора ще бъдат обсъдени на среща между спeциалисти

Актуално

По инициатива на Асоциацията на геодезическите фирми в Стара Загора ще се проведе среща на специалисти от фирми, различните администрации и институции. Срещата ще се състои 30 октомври 2009 г., петък, от 11,00 часа в Областна администрация гр. Стара Загора. Целта е да бъдат обсъдени и координирани съвместни действия между Областна администрация - Стара Загора, общинските администрации, Агенция по геодезия, картография и кадастър, правоспособни лица по ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) – геодезисти и геодезически фирми.

Причината е нуждата от обезпечаване (покриване) на област Стара Загора с кадастрална карта и кадастрални регистри, кадастрални планове и планове за регулация в цифров вид, специализирани карти за устройствено планиране и от приключване на процедурите за зоните по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ, съобщиха от фирма Глобал Гео.

Целта е да се гарантира правата на гражданите, свързани с тяхната собственост и защита на интересите на инвеститорите. Ще бъдат дискутирани и перспективи за развитие на публично-частните партньорства в областта на геодезията и кадастъра.  

На срещата ще присъстват:

 • Йордан Николов – Областен управител на област Стара Загора;
 • инж. Александър Лазаров – Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
 • инж. Георги Гладков – Началник Военнотопографска служба – Генерален щаб на Българската армия;
 • инж. Стоян Стоянов – сектор “Геодезия и картография” към Министерство на вътрешните работи;
 • Тенчо Руканов – Председател на Общински съвет Стара Загора;
 • инж Димитър Динев – Заместник-кмет по строителство, архитектура и градоустройство на Община Стара Загора;
 • инж. Тодор Николов  - общински съветник - председател на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика и член на Постоянната комисия по Териториално и селищно развитие и транспорт към Общински съвет Стара Загора;
 • инж. Ангел Янакиев – Председател на Камарата на инженерите по геодезия в Република България;
 • инж. Мишо Настев – Председател на Асоциацията на геодезическите фирми в България;
 • инж. Румен Георгиев – Заместник-председател на Камарата на инженерите по геодезия в Република България.
 • заместник-областни управители и експерти от областна и общинските администрации.

 

Още новини