Начало Новини Актуално В Югоизточна България е произведена зелена енергия за над 85 млн. лева

В Югоизточна България е произведена зелена енергия за над 85 млн. лева

Актуално
цени зелена енергия

Месец август 2012 г. потвърди очакванията на EVN България за възходящо производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна България. Данните показват, че през август 2012 г. количеството произведена електроенергия от ВЕИ централи, присъединени към мрежата на EVN България, е 91 850 MWh (мегаватчаса) на обща стойност 44,6 млн. лева.

За сравнение през месец юли 2012 г. количеството, произведена енергия от ВЕИ централи, е било 84 103 MWh на стойност 40,5 милиона лева.

Това означава, че само за двата месеца юли и август 2012 г. общото количество, произведена енергия от ВЕИ централи на лицензионната територия на EVN България, е 175 953 MWh на стойност 85,1 млн. лв. Основни фактори за този бум на производство на енергия от ВЕИ в Югоизточна България са големият брой новоприсъединени предимно фотоволтаични централи, както и благоприятното време.

Наблюденията на EVN България показват, че тенденцията за повишено производство на енергия от ВЕИ продължава и през първите седмици на месец септември 2012 г.

Пример за това е 01.09.2012 г., когато беше регистрирана върховата стойност досега на производството на електроенергия от ВЕИ в Югоизточна България. Това се случи в периода от 13,00 до 14,00 часа, когато регистрираният товар от ВЕИ централи по мрежата достигна 385 MW (мегавата). Регистрираното производство на зелена енергия през посочения час се равнява на 38% от цялото електропотребление на всички клиенти на ЕVN България за същия период.

Голямото производство на електроенергия от ВЕИ, което наблюдаваме, следва европейските изисквания и ангажименти на България, но същевременно показва необходимостта от балансирани решения, които да гарантират сигурността на електроенергийната система.
Наблюдавайки последните тенденции в Европейския съюз за неминуемо повишаване на дела на зелената енергия в крайните цени на електроенергията, EVN България подкрепя всяка стъпка за една по-балансирана и прозрачна регулаторна рамка, която да осигури справедливото разпределение на разходите и отговорностите към системата, заяви Йорг Золфелнер, председател на управителния съвет на EVN България.

Още новини