Начало Новини Актуално В ТЕЦ Марица изток 2 работят 2500 души, текучество няма

В ТЕЦ Марица изток 2 работят 2500 души, текучество няма

Актуално

ТЕЦ Марица Изток 2 е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие, а от 18 септември 2008 г. е част от структурата на Български енергиен холдинг. Централата осигурява 18% от националното електропроизводство. През януари 2009 г. този дял достигна 25%. В момента общата инсталирана мощност на централата е 1556 мегавата, но капацитетът й ще нарасне след цялостната модернизация на съоръженията.

ТЕЦ Марица изток 2 е на път да завърши големия инвестиционен проект, който включва рехабилитация на блокове от 1 до 6 и изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4. По него остава да се реализира модернизацията на блокове 5 и 6, пише вестник Национална бизнес поща.
В централата работят 2500 души. Текучество на кадри няма, а модернизацията и високата продуктивност правят дружеството желан партньор от фирми, които са специализирани в изграждането на енергийни обекти.

От 27 декември 2007 г. ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД се ръководи от инж. Георги Христозов. Инж. Христозов е завършил Топлоенергетика и ядрена енергетика във ВМЕИ - София, има следдипломна квалификация по трибология и вибродиагностика. През 1984 г. той постъпва в ТЕЦ Марица Изток 2 като оператор на парогенератор, бил е на различни длъжности в ТЕЦ Марица Изток 1, ТЕЦ Марица Изток З, Енергоремонт ЕАД, вкл. изп. директор на Брикел ЕАД и на Видахим АД и консултант Управленски мениджмънт и енергийна ефективност.

Още новини