Начало Новини Актуално В Старозагорски регион ще бъдат представени актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони

В Старозагорски регион ще бъдат представени актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони

Актуално
представяне мерки програма за развитие на селските райони

През месец септември Областният информационен център - Стара Загора организира поредица информационни срещи на тема: Актуални схеми по ОП Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне мерки до края на 2012 г. в няколко общини от област Стара Загора.

  • 13.09.2012 г. – 13.30 часа – Раднево, зала 315 в Общинска администрация
  • 18.09.2012 г. – 10.00 часа – Братя Даскалови, зала в Общинска администрация;
  • 20.09.2012 г. – 13.30 часа – Мъглиж, зала в Общинска администрация;
  • 25.09.2012 г. – 13.30 часа – Опан, зала в Общинска администрация;
  • 27.09.2012 г. – 13.30 часа – Николаево, зала в Младежки дом.

Екипът на Областния информационен център – Стара Загора ще представи актуалните схеми по ОПРЧР и възможностите за кандидатстване.
Eксперт от областна дирекция на Държавен фонд Земеделие - Стара Загора ще представи актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони, по които може да се кандидатства или предстои да стартира нов прием до края на 2012 година. Лекторите ще запознаят потенциалните бенефициенти с възможностите за кандидатстване, допустимите инвестиции и финансиране по ПРСР. Присъстващите ще могат да се информират за новостите по програмата и за приема на заявления по нея до края на 2012 година.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора по проект финансиран от Оперативна програма Техническа помощ, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още новини