Начало Новини Актуално В Старозагорска област ще бъдат създадени 7 групови домове за деца

В Старозагорска област ще бъдат създадени 7 групови домове за деца

Актуално
Стара Загора

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов и ресорният заместник-областен управител Галина Стоянова обсъдиха предстоящото изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България на територията на област Стара Загора със заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова и Надя Шабани – председател на Държавната агенция за закрила на детето.

В стратегията е заложен принципа на децентрализация и общините по места трябва да имат инициираща роля, подчерта Надя Шабани. Философията й е не да се инвестира в сгради, а да се създаде изцяло нова организация на социалните услуги, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Предвижда се в област Стара Загора да бъдат създадени 7 малки групови домове – три от тях в Стара Загора, два в Казанлък и по един в Раднево и Чирпан, разясни Шабани. Домовете ще бъдат едноетажни, оборудвани и със специални легла, системи за наблюдение, но по нищо не трябва да се различават от една нормална къща, подчерта тя. Има и ресурсно осигуряване, като в съответните общини ще се инвестира и в инфраструктура и строителство, а издръжката ще се осигурява от държавния бюджет.
Гостите подчертаха, че политиката за децентрализация предвижда общините да развиват социални услуги за местните хора. На пресконференция за журналисти те разясниха, че приетият от правителството План за действие по стратегията включва разработването и изпълнението на пет проекта: за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания, от домовете за медико-социални грижи, от домовете за деца, лишени от родителски грижи, както и за развитие на приемната грижа, и за кариерно развитие на социалните работници.
Според тях целта е да се разработи система от социални услуги, които да заместят институционалната грижа за деца. В резултат на това специализираните институции от класически тип ще се закрият, като се гарантира реинтеграцията или осигуряването за всяко дете на настаняване в семейна среда или в социална услуга от резидентен тип. Предвижда се разработването на правната и регулаторна рамка, необходима за подкрепа на процеса на деинституционализация и подобряването на ефективността на системата за грижи за уязвими деца и техните семейства.
Планираните в стратегията проекти ще бъдат реализирани основно със средства от Структурните фондове на Европейския съюз. В момента у нас в социални домове живеят близо 7 000 деца, стана ясно още по време на пресконференцията.
По-късно в сградата на областната администрация се проведе среща с директорите на Домовете за медико-социални грижи за деца в Стара Загора и Бузовград, и Домовете за деца в селата Петрово и Сладък кладенец.

Още новини